Veelgestelde vragen

In 2017 had ik veel minder inkomen dan in 2016. Kan ik bezwaar maken?

De Belastingdienst kijkt naar uw huishoudinkomen van 2016. Is uw inkomen daarna lager geworden? En valt u in 2017 daardoor in een lagere inkomensgroep? Dan kunt u bezwaar maken zodra u een inkomensverklaring van de Belastingdienst over het jaar 2017 heeft, of een definitieve aanslag van de Belastingdienst over 2017. Een inkomensverklaring over 2017 kunt u vanaf 1 juni 2018 opvragen, of als uw aangifte inkomstenbelasting is verwerkt. Heeft u deze documenten niet vóór 1 juli 2018? U kunt ná 1 juli 2018 een verzoek tot huurverlaging bij ons indienen. Bij uw bezwaar of verzoek huurverlaging moet u een recent uittreksel uit de gemeentelijke basisregistratie meesturen, waaruit blijkt hoeveel personen op uw adres ingeschreven staan: het "Uittreksel woningtoewijzing gezin".

TIP: Gebruik het formulier bezwaarschrift van de huurcommissie om vóór 1 juli 2018 bezwaar te maken of het formulier verzoekschrift van de huurcommissie als u ná 1 juli 2018 een verzoek tot huurverlaging doet.