Veelgestelde vragen

Wat is mijn huishoudinkomen?

Het huishoudinkomen bestaat uit het gezamenlijk verzamelinkomen van de huurder en de overige bewoners van de woning. De Belastingdienst kijkt naar de huishoudsamenstelling op 1 juli 2018 en naar het inkomen van de leden van het huishouden in 2016.  Heeft u inwonende jongeren tot 23 jaar? Bij hen telt de Belastingdienst alleen het deel van hun inkomen mee dat boven het minimumloon lag (€ 19.758 in 2016). 

LET OP: de Belastingdienst kijkt voor de huuraanpassing in 2018 naar uw huishoudinkomen in 2016.