Veelgestelde vragen

Wat staat op de huishoudverklaring die Haag Wonen krijgt van de belastingdienst?

Op de huishoudverklaring staat een code. Die staat voor de inkomensgroep waarbinnen uw huishouden volgens de Belastingdienst valt.

De Belastingdienst gebruikt de volgende codes voor de huishoudverklaring over uw huurder:

  • code N: € 41.056 of lager: u kunt maximaal 3,9% huurverhoging voorstellen;
  • code J: hoger dan € 41.056: u kunt maximaal 5,4% huurverhoging voorstellen;
  • code U: het huishouden heeft één of meer bewoners die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Of het huishouden bestaat uit meer dan 3 personen. De Belastingdienst heeft niet naar inkomensgegevens gezocht omdat die toch niet relevant zijn. U kunt geen extra huurverhoging voorstellen, dus maximaal 3,9%;
  • code O: inkomen onbekend (dit betekent meestal ‘geen inkomen’): u kunt geen extra huurverhoging voorstellen, dus maximaal 3,9%.
Bij de code J vermeldt de Belastingdienst ook het aantal bewoners dat dit inkomen bijeen heeft gebracht.