Veelgestelde vragen

Ik heb overlast van mijn buren of omgeving. Wat kan ik hieraan doen?

  • Ga eerst zelf in gesprek met uw buren
  • Houd een logboek bij van de overlast
  • Komt u er samen niet uit? Meld de overlast schriftelijk via het meldingsformulier overlast
  • Is er sprake van ernstige acute overlast of agressie? Bel altijd de Politie op 0900 88 44 
Vermoedt u woonfraude? Meld het dan bij ons via het meldingsformulier woonfraude. Hier leest u wat wij verstaan onder woonfraude.