Veelgestelde vragen

Hoe gaat de afrekening?

Wij maken elk jaar voor alle woongebouwen de rekening op volgens de Warmtewet en de maximale tarieven van de ACM. We streven er naar dat de kosten niet hoger zijn dan wat u nu betaalt. Wel komen daar de kosten bij die wij maken in het kader van de Warmtewet, zoals het plaatsen van rendementsmeters.

Lagere kosten

Zijn de kosten gemiddeld per woongebouw lager dan de maximale tarieven? Dan verrekenen wij dit in de eindafrekening. U bent dan dus voordeliger uit dan de maximale tarieven die de ACM jaarlijks vaststelt.

Hogere kosten

Zijn de kosten gemiddeld per woongebouw hoger dan de maximale tarieven? Dan betaalt u toch nooit meer dan de maximale tarieven in de eindafrekening. De extra kosten betalen wij. U betaalt dus nooit meer dan de maximale tarieven die de ACM jaarlijks vaststelt.

Voorschotten

U betaalt voorschotten via uw huurbetaling. Deze voorschotbedragen blijven voorlopig hetzelfde. Blijkt op basis van de afrekening van het voorliggende jaar - volgens de Warmtewet - dat dit bedrag te hoog of te laag is? Dan kunnen we dat bedrag aanpassen.