Veelgestelde vragen

Wat regelt de Warmtewet?

  • De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt jaarlijks landelijke maximumtarieven voor warmte vast. U betaalt nooit meer dan deze tarieven.
  • Is er een langdurige storing waardoor u meer dan vier uur geen warmte of warm water krijgt? Dan kan het zijn dat u recht heeft op een vergoeding.
  • Uw rechten en plichten bij het meten van uw warmteverbruik.
  • Heeft u een meningsverschil met ons over de energielevering en komt u er met ons niet uit? Dan kunt u dit voorleggen aan een geschillencommissie.

Wat betekent dit voor u?

  • Heeft u te maken met de Warmtewet? Dan heeft u van ons  uitleg en de verkorte versie van de leveringsvoorwaarden ontvangen.
  • De kosten zijn nooit hoger dan de maximumtarieven die de ACM jaarlijks vaststelt. Wij plaatsen het Tarievenblad jaarlijks op onze website.
  • De manier waarop Haag Wonen de kosten afrekent, verandert. Uw verbruik wordt voortaan per gigajoule (GJ) afgerekend. Dat gebeurde voor het eerst over het jaar 2015. We rekenen nu per kalenderjaar af. Dus van 1 januari tot en met 31 december. Tot 2015 was dat nog niet zo en kon dit bijvoorbeeld van 1 september 2013 tot 1 september 2014 zijn.