MijnHaagWonen

Vanaf nu regelt u zelf online van alles via MijnHaagWonen.nl. Een beveiligde online plek waar u altijd en overal inzicht heeft in uw gegevens, contracten en betalingen. Ook kunt u veel zaken gemakkelijk regelen op het moment dat het u uitkomt. Zo staan we altijd voor u klaar!

Website_banner_video.jpg

Waar gebruikt u MijnHaagWonen.nl voor?
U kunt bijvoorbeeld uw contactgegevens wijzigen, zelf een afspraak maken met een monteur of direct een rekening betalen. Ook heeft u altijd inzicht in uw gegevens. Kijk op MijnHaagWonen.nl voor alle mogelijkheden.
 
U ontvangt eenmalig aanmeldgegevens voor MijnHaagWonen.nl
Om veilig aan te melden ontvangt u eenmalig unieke aanmeldgegevens. Heeft u deze gegevens nog niet ontvangen? Dan vragen wij u nog even geduld te hebben. In de komende periode sturen we alle huurders van Haag Wonen gegevens toe. 

Wij blijven bereikbaar en helpen u graag 
Wij ontvangen wel eens vragen of we nu alleen nog digitaal bereikbaar zijn. Dat is niet het geval. Wij blijven bereikbaar ook bereikbaar via (070) 250 70 70 of per e-mail info@haagwonen.nl. 

We leren graag van uw ervaring
MijnHaagWonen.nl is helemaal nieuw. Wij zijn benieuwd wat u ervan vindt. Wij leren graag van uw ervaringen. Fijn als u met ons meedenkt.