Nieuwbouwplannen voor Heesterbuurt

De huurders van 395 woningen en 10 bedrijfsruimten in de Heesterbuurt zijn maandag 14 december persoonlijk door Haag Wonen geïnformeerd over de toekomst van hun woning. Na grondig onderzoek kregen de bewoners het nieuws over plannen om de woningen over enkele jaren te vervangen voor nieuwe, goed geïsoleerde en comfortabeler woningen. Medewerkers van Haag Wonen gingen telefonisch in gesprek met de bewoners over het nieuws. En alle bewoners kregen dezelfde dag een videoboodschap in de bus. Met de bewonerscommissie werd vorige week de uitkomst besproken.

Bewoners kregen eerder al een brief van Haag Wonen met de aankondiging dat ze persoonlijk gebeld zouden worden over de uitkomst. Het lukte om veel bewoners op maandag 14 december te spreken. Ook stonden er inloopspreekuren gepland, waar bewoners terecht kunnen met hun vragen en emoties. Helaas kunnen die spreekuren niet doorgaan vanwege de aangescherpte coronamaatregelen. De gesprekken met bewoners zijn voorlopig dus even telefonisch, tot het weer mogelijk is bewoners thuis te bezoeken. Veel bewoners hebben begrip voor de situatie. Het is een uitdaging om bewoners persoonlijk te informeren en in gesprek te gaan met de strenge coronamaatregelen. Haag Wonen is daarom erg blij dat veel bewoners hun waardering hebben uitgesproken voor de manier waarop dit toch persoonlijk gebeurt. 

Niet alleen

De persoonlijke gesprekken met bewoners verlopen over het algemeen in een goede sfeer. Veel bewoners begrijpen het besluit. Een deel van de bewoners is verdrietig, omdat ze veel herinneringen hebben gemaakt in het huis en een goede band hebben met de buren. Er zijn ook oudere bewoners die er al heel lang wonen en opzien tegen een verhuizing. Wijkteamleider Mounaim Abdelkhalki: “Dat begrijpen we heel goed. En we gaan de bewoners uiteraard helpen. We horen ook bewoners die zich zorgen maken over het vinden van een andere woning die aan hun wensen voldoet. Ook dat is begrijpelijk, gezien het beperkte aanbod. We gaan de bewoners helpen. Ze staan er niet alleen voor.

Terugkeren

Sommige bewoners zeggen ook blij te zijn met de plannen en zouden graag terugkeren als de nieuwe woningen klaar zijn. Mounaim: “Die mogelijkheid gaan we bespreken. We gaan nog bij alle bewoners langs om hun persoonlijke situatie door te nemen. En we maken een sociaal plan samen met de bewonerscommissie. Daarin leggen we de afspraken vast over bijvoorbeeld de terugkeermogelijkheid, de verhuisvergoeding, de voorrangsverklaring en de tijdelijke bewoning van lege huizen, zodat we met elkaar zorgen voor een prettige leefbaarheid tot iedereen weg is.”

Bewonerscommissie 

Met de bewonerscommissie werd het nieuws vorige week al besproken. Mounaim: “Het was een goed en emotioneel gesprek. We hebben de uitkomst van het onderzoek besproken en de leden van de bewonerscommissie de ruimte gegeven erop te reageren. Als huurder en lid van de commissie. Enkele bewoners hebben ook een traan gelaten. Bewoners voelen een grote verbinding met de omgeving. En dan is het geen leuk nieuws. We hebben uitgebreid onderzocht wat de toekomstmogelijkheden zijn. Dat kost tijd en dat hebben bewoners wel gemerkt.” Haag Wonen deed tijdens de onderzoeken geen grote investeringen in afwachting van de onderzoeksresultaten. Sommige bewoners voelen zich hierdoor een beetje in de steek gelaten. “Dat begrijpen we best. We zorgen ervoor dat de woningen onderhouden zijn, totdat mensen verhuizen. We hebben de hand uitgestoken om met elkaar het proces zo goed en zorgvuldig mogelijk vorm te geven en te doorlopen. We hebben er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken met deze bewonerscommissie”, besluit Mounaim. 
Weigeliaplein.jpg

Klaar voor de toekomst

Waar mogelijk, verbetert Haag Wonen bestaande woningen, zodat ze klaar zijn voor de toekomst. Met voldoende comfort en goede isolatie. Soms lukt dat niet. Zoals hier. De woningen zijn oud en lastig te isoleren. Zowel qua warmte als geluid. Daarom maken ze plaats voor nieuwe, comfortabeler en energiezuinige woningen met een goed binnenklimaat. Architecten zijn bezig met de plannen voor nieuwbouw. De huidige bewoners gaan de komende jaren op zoek naar een andere woning. Haag Wonen helpt bewoners bij het vinden van een fijne woning.

Over Haag Wonen

Haag Wonen is een puur Haagse woningcorporatie die staat voor goed wonen in Den Haag voor mensen met een bescheiden inkomen. Haag Wonen verhuurt ruim 21.000 passende, betaalbare en goed onderhouden woningen. Zo’n 1 op de 10 mensen in Den Haag woont in een woning van Haag Wonen. Als partner in de stad werkt Haag Wonen samen met bewoners en samenwerkingspartners aan een mooie stad. Waar een huis ook echt een thuis kan zijn. Haag Wonen heeft de ambitie om binnen 10 jaar 10.000 woningen te verbeteren en verduurzamen én 1.000 extra sociale huurwoningen te verhuren, zodat de hofstadcorporatie meer woningzoekenden een thuis kan bieden. Haag Wonen streeft daarbij naar een ongedeelde stad, waarin je portemonnee niet bepaalt in welke buurt je woont.