Aanpak woninginbraken - buurtschouw Schilderswijk

Woninginbraken worden in Den Haag stevig aangepakt. De focus van de aanpak ligt op de 'hotspots'; hier wordt het vaakst ingebroken. Een deel van de Schilderswijk is zo’n hotspot. Op 20 en 27 januari en 3 februari 2016 vindt in deze hotspot een zogenaamde ‘buurtschouw’ plaats.

inbreker.jpg

De buurtschouwen gebeuren ’s avonds, omdat donkere en daardoor mogelijk onveiliger plekken dan meer opvallen. Tijdens de buurtschouw bekijken medewerkers van de gemeente, politie en woningcorporaties welke fysieke maatregelen genomen moeten worden om het inbrekers moeilijker te maken. Bijvoorbeeld het verbeteren van de openbare verlichting of het snoeien van groen dat het zicht belemmert. Ook wordt hang- en sluitwerk van woningen bekeken. 

Over de maatregelen die voortkomen uit de buurtschouw, worden de bewoners op een later moment geïnformeerd.