Corporaties en zorgverleners in gesprek over kwetsbare bewoners

Vervuild, verward, vereenzaamd: regelmatig stuiten de medewerkers van Haag Wonen op de meest schrijnende situaties onder het kwetsbare deel van hun huurders. Vaak komen die pas aan het licht tijdens een huisbezoek voorafgaand aan de start van projectmatig groot onderhoud in een wijk.

En dan is het vaak al te laat om effectieve hulp, zorg of ondersteuning te verlenen. Het onderstreept de noodzaak voor woningcorporaties, buurtbewoners, zorg- en welzijnsinstellingen en de wijkpolitie om intensiever en vooral ook eerder in contact te treden met elkaar. Haag Wonen gaat die uitdaging aan.

De Vernieuwde Stad, een samenwerkingsverband van diverse grootstedelijke corporaties, houdt de komende maanden een reeks bijeenkomsten. Het doel hiervan is om te achterhalen wat en hoe corporaties en andere partijen die aanwezig zijn in wijken en buurten nog beter kunnen samenwerken. De eerste editie vond onlangs bij Haag Wonen plaats. De kwetsbare bewoner stond hierin centraal.

Inzicht sociale situatie
Voorafgaand of tijdens de verbouwing van een huurwoning, gaat de corporatiemedewerker bij een huurder langs om afspraken te maken. Naast het bespreken van de woontechnische en organisatorische zaken, leert de corporatiemedewerker de huurder beter kennen. De gesprekken achter de voordeur leveren namelijk veel inzichten op over de sociale situatie van huishoudens. Haag Wonen komt daarbij met enige regelmaat kwetsbare huurders tegen die wel wat hulp kunnen gebruiken. Er wordt dan aanvullende dienstverlening ingeschakeld bij een maatschappelijke organisatie. Tijdens de bijeenkomst stond de vraag centraal of het doorverwijzen naar de juiste maatschappelijke organisatie niet anders en vooral ook beter kan?   

Groepsfoto-bijeenkomst-kwetsbare-huishoudens-2-0.png

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
"Door het bundelen van geld, tijd en menskracht krijgen we een scherper maar vooral gedeeld beeld over de aanpak en kunnen we veel meer voor de kwetsbare bewoners van Den Haag betekenen”, aldus een van de corporatiemedewerkers. “We moeten het als gezamenlijke verantwoordelijkheid zien om de kwetsbaarheid van de bewoner in kwestie te verminderen", vindt directeur-bestuurder Karin van Dreven van Haag Wonen, "en ervoor zorgen dat de problemen na signalering blijvend worden opgelost." 

De daarop volgende instemming bracht Van Dreven tot een voorstel: “Laten we het grootschalig onderhoud van ons volgende complex in Moerwijk aangrijpen voor een experiment. We formeren met elkaar een kernteam van alle in de wijk aanwezige organisaties. We gaan gezamenlijk langs de deuren bij de bewoners waarvan we vooraf weten dat er iets aan de hand is. Bij de overige huishoudens bellen onze medewerkers aan om de mensen te informeren en te zien of we iets gemist hebben. Als dat het geval is, wordt dat opnieuw besproken in het kernteam en kunnen de juiste maatschappelijk hulpverleners bij de bewoners langsgaan om hulp te bieden.”

Resultaten
De aanwezige vertegenwoordigers van de Haagse zorg- en welzijnsinstellingen en de gemeente Den Haag stemden in met het voorstel van Haag Wonen om deel uit te gaan maken van het kernteam. De eerste resultaten van het experiment worden begin 2019 verwacht en bekend gemaakt via De Vernieuwde Stad.

Deelnemers aan de bijeenkomst waren vertegenwoordigers van de Haagse zorg- en welzijnsinstellingen, buurtbewoners uit Moerwijk, de gemeente Den Haag en corporatiemedewerkers. Onder leiding van dagvoorzitter en strategisch adviseur Ruben Maes, probeerden zij aan de hand van drie voorbeelden uit de praktijk in kaart te brengen wat de voornaamste knelpunten zijn om kwetsbare bewoners uit hun benarde situatie te krijgen en hoe deze mogelijk zouden kunnen worden opgelost. Op zowel korte als lange termijn.

De bovenstaande tekst is een verkorte weergave van het artikel van Eric Harms.