De Haagse aanpak woonoverlast. Zo doen we dat.

De gemeente en de Haagse corporaties trekken al jaren samen op tegen woonoverlast. Deze samenwerking staat bekend als de Haagse aanpak. Het is een hechte, flexibele samenwerking van gemeente, corporaties en ketenpartners. Deze samenwerking is nu beschreven in de roadmap van de 'Haagse aanpak woonoverlast'. De aanpak is gepubliceerd en staat openbaar in het Raadsinformatiesysteem (RIS) van de gemeente.

De roadmap ‘Haagse aanpak woonoverlast’ is informatief en toegankelijk 


Het legt uit hoe de gezamenlijke aanpak woonoverlast van gemeente en corporaties in Den Haag verloopt. De corporaties nemen hierbij de verantwoordelijkheid voor de bestrijding van woonoverlast in hun bezit. Ook helpen en begeleiden zij hun huurders. De gemeente biedt met het Meld- en Steunpunt Woonoverlast deze dienst ook aan de bewoners in de particuliere woningvoorraad. En waar zij elkaar kunnen versterken, werken gemeente en corporaties samen.

‘De Haagse aanpak woonoverlast – Zo doen we dat’

De roadmap Haagse aanpak woonoverlast staat online in het RIS van de gemeente