Haag Wonen en AM bundelen krachten met langjarige strategische samenwerking

Woningcorporatie Haag Wonen en gebiedsontwikkelaar AM hebben een convenant gesloten om de komende jaren samen te werken op verschillende herstructureringslocaties van Haag Wonen in Den Haag. Daarnaast zal AM zich inspannen om op andere locaties in de stad sociale huurwoningen toe te voegen voor Haag Wonen. Het doel is om samen garant te staan voor meer sociale huurwoningen, een betere balans in de stad tussen sociale huurwoningen en (middel)dure huur- en koopwoningen, het toevoegen van nieuwe woonproducten en het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken.

irsten Dubbelman, Manager Vastgoed Haag Wonen: “Wij willen meer, betere en duurzame betaalbare woningen in Den Haag en de leefbaarheid in onze wijken verbeteren. Wij zien AM als een van de geschikte partijen om die ambitie met ons te verwezenlijken. Met deze samenwerking kunnen we een mooie bijdrage leveren aan onze prestatieafspraken met de gemeente Den Haag.  Door onze kennis en expertise te bundelen, vergroten we onze kansen en executiekracht”.

Annemarie Jol, adjunct-directeur AM Zuidwest: “Met deze samenwerking maken we een betekenisvolle stap om de inclusieve stad als stadspartner van Den Haag meer handen en voeten te geven. We verwachten daarom veel van elkaars kennis en kunde te gaan leren om samen nieuwe kwalitatieve leefomgevingen te maken waar gewoond, gewerkt, gewinkeld en gerecreëerd wordt. We willen een goede balans zoeken tussen wonen, werken, ontspannen, commerciële, culturele en maatschappelijke voorzieningen, parken en pleinen. We zien erg uit naar de samenwerking”.
 
Samen aan de slag
De samenwerking betekent dat een deel van het vastgoed van Haag Wonen wordt geherstructureerd en verdicht. Hiermee willen Haag Wonen en AM woongebieden creëren met een goede balans tussen sociale huurwoningen en (middel)dure huur- en koopwoningen. Daarnaast zal AM zich inspannen om op andere locaties in Den Haag sociale huurwoningen aan de vastgoedportefeuille van Haag Wonen toe te voegen en door het ontwikkel- en afzetrisico te dragen van het (middel)dure huur- en koopsegment.