Haag Wonen wordt partner van Spoor 22

Haag Wonen gaat t/m 2022 samen met ROC Mondriaan werken aan de sociaal werkers van de toekomst, onder de vlag van Spoor 22. Beide partijen tekenden onlangs een samenwerkingsovereenkomst.

Het netwerk heeft de ambitie om te komen tot een samenhangend, innovatief en duurzaam beroepsopleidingenaanbod op het gebied van sociaal werk. Zo zorgen de partners voor professionalisering van de opleiding en aansluiting bij de hedendaagse praktijk.

Vanaf september starten vier stagiaires onder begeleiding van Haag Wonen en docenten van ROC Mondriaan. De studenten lopen een jaar stage bij beheerconsulenten en wijkbeheerders. Door middel van de stage wordt onderzocht wat de Sociaal Werker mbo binnen Haag Wonen kan betekenen en hoe dit functieprofiel past in de praktijk van Haag Wonen.

Sociaal werkers zetten zich onder andere in voor vergroting van leefbaarheid, bewonersbetrokkenheid en veiligheid. Een mooie aansluiting op de ambitie van Haag Wonen!

foto-tekenmoment2-(1).jpg