Haagse woningcorporaties omarmen initiatief klimaatneutraal

De drie Haagse woningcorporaties Staedion, Vestia en Haag Wonen hebben hun handtekening gezet onder het initiatief om Den Haag klimaatneutraal te maken. Dat deden ze vrijdag 2 februari tijdens de Haagse Energietop in de Bazaar of Ideas aan de Hoefkade.

 

Op termijn moeten alle woningen in Den Haag, net als andere gebouwen in de stad, van het aardgas af. Deze opgave is ambitieus en omvangrijk. Daarom doen de drie Haagse woningcorporaties van harte mee aan het initiatief.
Voor de woningcorporaties betekent dit vooral het isoler

en van woningen, het plaatsen van gasloze verwarmingsinstallaties en het afnemen van duurzame warmte en energie. Haag Wonen, Vestia en Staedion hanteren daarbij twee belangrijke voorwaarden: de levering van warmte en energie moet gegarandeerd én zijn betaalbaar voor bewoners. De sociale huisvesters willen voorkomen dat hun huurders dadelijk wonen in een klimaatneutrale woning maar de kosten hiervan niet kunnen betalen. Gezamenlijk hebben de drie sociale verhuurders circa 70.000 woningen in Den Haag. Daarmee huisvesten ze ruim een kwart van de inwoners van Den Haag.

Voor het initiatief zijn tien gebieden in Den Haag gekozen waar als eerste wordt gestart. De drie corporaties zijn in de meeste van die gebieden actief. Met name in Den Haag Zuidwest en Mariahoeve hebben ze veel woningen. Staedion, Vestia en Haag Wonen verwachten dat de samenwerking leidt tot uitwisseling van kennis en ervaringen, betere toepassing van innovaties en meer efficiëntie. Dat kan de overlast voor de bewoners beperken. Op basis van de ervaringen in de eerste tien gebieden maken de drie corporaties een plan om al hun woningen klimaatneutraal te maken.
Alle ondertekenaars van het initiatief. Namens Haag Wonen tekende directeur/bestuurder Karin van Dreven (5e van links).