Hoe Haag Wonen zorgt voor goed wonen in 1,5 meter samenleving

De coronacrisis zorgt voor flinke uitdagingen. Hoe zorg je er als woningcorporatie voor dat zo’n 50.000 Hagenaars goed wonen, juist nu we zoveel mogelijk thuis moeten blijven? Hoe voer je reparaties veilig uit? Hoe kun je woningen blijven verbeteren en nieuwe woningen bouwen? En hoe zorg je ervoor dat woningzoekenden ook in deze coronatijden een fijne woning krijgen? Een kijkje in de keuken van een woningcorporatie tijdens de coronacrisis.

Mohamed Baba startte in maart als bestuursvoorzitter bij woningcorporatie Haag Wonen. Een turbulente start waarin veel mogelijk blijkt, als je het wilt en inventief bent.

Mohamed Baba: ”We drukten eerst heel even op de pauzeknop. In rap tempo keken we wat wél kon en wat er aangepast moest worden om onze dienstverlening zoveel mogelijk door te laten gaan. Daarna pakten we de draad al snel weer op, al pak je die draad soms net even anders vast.”

Mohamed-in-de-wijk-1.jpg


Veilig repareren
In het begin van de coronacrisis voerde Haag Wonen een korte periode alleen spoedsituaties uit. Sinds 6 april zijn daar de ‘gewone’ reparaties weer aan toegevoegd. Baba: “Daar krijgen we heel positieve reacties op. Die lekkende kraan is geen spoed, maar wel vervelend als je de hele dag thuis bent. We vragen bewoners om in een andere ruimte te wachten tot de reparatie gedaan is. En uiteraard geven we geen hand en houden 1,5 meter afstand. Onze mensen in de wijk dragen ook aangepaste bedrijfskleding, met op de rug een oproep om 1,5 meter afstand te houden.”

Open voor een nieuwe woning
“Op 23 maart begonnen we alweer met bezichtigingen voor mensen die dringend op zoek zijn naar een woning. Wel op een andere manier, veilig voor woningzoekenden en voor onze medewerkers. Zo bezichtigt de woningzoekende zelfstandig de woning, wij gaan even niet mee. Dezelfde dag nog worden de sleutels weer ingeleverd, sluiten we het huurcontract en krijgt onze kersverse huurder de sleutels mee voor zijn of haar nieuwe huis. Het geeft veel voldoening om nieuwe huurders blij te maken met een woning, juist nu”, benadrukt Baba.

Operatie Haags Bakkie
Op 23 maart startte Haag Wonen met operatie ‘Haags Bakkie’. Baba: “We bellen oudere huurders om te vragen hoe het met ze gaat. We zijn begonnen bij de oudsten en gaan door tot we bij de 60-jarigen zijn. Dat levert mooie gesprekken op. Zo vertelde een dame van 99 dat haar kleinzoon dagelijks met zijn brommertje door de straat rijdt en een dansje doet voor haar raam. Mensen zijn tot mooie dingen in staat als de nood aan de man is. Ook vertellen veel mensen dat ze de brief, die we naar alle ruim 21.000 huurders hebben gestuurd, erg waarderen. Het is belangrijk dat we voor elkaar klaarstaan en dat ook laten weten. Zeker voor een maatschappelijke organisatie als Haag Wonen.”

Ogen en oren in de wijk
Haag Wonen heeft ruim 20 wijkbeheerders. Zij zijn de ogen en oren in de wijk. De Haagse corporatie merkt dat dit juist nu erg belangrijk is. Baba: “Heel Den Haag blijft zoveel mogelijk thuis. We zien dat dit soms zorgt voor extra spanningen en dat is ook niet gek. Die buurman die zijn muziek net even te hard zet, terwijl jij aan het thuiswerken bent. Of de kinderen van de buren met wie je altijd een leuk babbeltje maakte, blijken toch best veel lawaai te maken als je de hele dag thuis bent. Logisch, daar moeten we als samenleving mee omgaan en soms even tot 10 tellen. We zien dat het aantal overlastmeldingen toeneemt. Niet zo gek dus. Maar wel iets om met maatschappelijke partners goed in de gaten te houden. En dat lukt ook. We hebben goed contact met onze huurdersorganisatie HOHW, wethouder Balster, mensen van de gemeente Den Haag, zorgpartijen, andere corporaties en wijkorganisaties.” 

Betalingsproblemen samen oplossen
De coronacrisis heeft voor veel mensen gevolgen. Zeker voor mensen die opeens minder inkomsten hebben, doordat ze als zelfstandige minder opdrachten krijgen of doordat ze hun baan verliezen. “We krijgen meer signalen van huurders die moeite hebben om rond te komen en hun rekeningen te betalen. We hebben al veel mensen en ondernemers geholpen. Dat is echt maatwerk, we hebben een speciaal team dat met huurders zoekt naar oplossingen als zij in de knel komen. We roepen onze huurders ook op om op tijd aan de bel te trekken, dan is veel mogelijk en komen we samen vaak tot een goede oplossing”, zegt Baba.

Haag Wonen (ver)bouwt door
In Spoorwijk/Laakkwartier en Mariahoeve bouwt Haag Wonen momenteel zo’n 200 nieuwe sociale huurwoningen. Dat gaat gewoon door. Baba: ”Uiteraard werken de vaklieden van onze aannemers volgens de richtlijnen in de bouw. En onze planvoorbereiders en projectleiders houden dat ook in de gaten. We zien dat we elkaar goed vinden in deze tijden: aannemers, samenwerkingspartners en wij. Door gezamenlijk op te trekken en rekening te houden met elkaars belangen én de veiligheid, is veel mogelijk. In Moerwijk zijn we bijvoorbeeld bezig met plannen voor verbetering van 228 woningen. Daar gaan we mee door, waarbij we de bewoners goed betrekken. Aan de Pieter Langendijkstraat, eveneens in Moerwijk, vervangen we standleidingen op een veilige manier. In goed overleg met de bewoners die een paar weken verblijven in een logeerwoning. Het is prachtig te zien hoe constructief die samenwerking verloopt. Onze bouwpartners hadden het al niet gemakkelijk, we hebben hen hard nodig. Ook in de toekomst. Door elkaar nu te steunen, houden we elkaar overeind en banen in stand. Banen van mensen die ook onze doelgroep zijn. We zien dus ook mooie dingen ontstaan in crisistijd. We komen met creatieve oplossingen die zomaar eens blijvend kunnen zijn. Onder druk wordt alles vloeibaar. Ik ben trots op onze huurders, onze medewerkers en samenwerkingspartners, in deze tijden leer je elkaar echt kennen.”

Mohamed-in-de-wijk-2.jpg