Hoe staat het met ons bezwaar tegen de verhuurderheffing?

Haag Wonen heeft in 2015 bezwaar ingediend tegen de verhuurderheffing, een extra belasting op sociale huurwoningen die woningcorporaties betalen naast andere belastingen.

Eind september maakten we 15,1 miljoen euro verhuurderheffing over aan het Rijk. Daarmee hadden we de financiering kunnen betalen van 1.000 nieuwe betaalbare huurwoningen voor onze (toekomstige) huurders. Op dit moment is de zaak in cassatie bij de Hoge Raad. We zijn nog in afwachting van de uitspraak.

Investeren in volkshuisvesting
Wij willen elke euro gebruiken om te investeren in nieuwbouw, verbetering en verduurzaming. In totaal dragen alle woningcorporaties dit jaar samen meer dan 2 miljard af aan huuropbrengsten. Geld dat we willen investeren in de woningmarkt. Al in 2015 spanden we een rechtszaak aan tegen de Belastingdienst. Wij vonden die extra huurdersbelasting onterecht, ongegrond en oneerlijk. En dat vinden we nog steeds.

Ruim één maand huur in staatskas
Woningcorporaties halen hun inkomsten uit de huur die huurders elke maand betalen. Met de verhuurderheffing verdwijnt één maand huur van elke Haag Wonen-huurder direct in de staatskas. Op deze manier betalen bewoners van een sociale huurwoning extra belasting. Geld dat Haag Wonen niet kan investeren in onderhoud en verduurzaming van woningen en nieuwe betaalbare woningen.

In strijd met de Woningwet
De financiële bijdrage van verhuurders – de verhuurderheffing – zorgt er volgens het kabinet voor dat de woningmarkt beter functioneert. De heffing werd ingevoerd tijdens de economische crisis in 2014. Met de verhuurderheffing wilde de overheid de nationale schuld verminderen. Nu de regering een begrotingsoverschot heeft, zou dit geld weer gebruikt moeten worden voor de woningmarkt. Voor de sociale huisvesting. De woningcorporaties en de Woonbond stellen dat de heffing in strijd is met de Woningwet. Hierin staat dat woningcorporaties hun middelen moeten inzetten in het belang van de volkshuisvesting. En daar kunnen wij het alleen maar mee eens zijn.

Verhuurderheffing.jpg