Langer thuis wonen in 58 Haagse gebouwen

In Den Haag zijn de afgelopen tijd 58 woongebouwen aangepast waardoor mensen hier nu langer zelfstandig kunnen blijven wonen. In de gebouwen wonen vooral ouderen en mensen met een beperking.

Dit gebeurde in onze gebouwen, maar ook in die van Staedion en Vestia. Op maandag 30 oktober 2017 vierden we dit samen met de bewoners van de Dr. H.E. Van Gelderlaan. Hier werden de onlangs de galerijen verhoogd, waardoor de woningen makkelijker bereikbaar voor mensen die afhankelijk zijn van een rollator of scootmobiel.

Levensloopbestendig wonen
Doordat de rijksoverheid verzorgingshuizen sluit en alleen nog mensen met zware zorgbehoeften toegang geeft tot verpleeghuizen, blijven mensen langer zelfstandig wonen. De gemeente Den Haag en de Haagse woningbouwcorporaties maken dit mogelijk door collectieve aanpassingen in woongebouwen aan te brengen. In deze 58 gebouwen, die over de gehele stad zijn verdeeld, werden de gemeenschappelijke ruimtes aangepast aan meer levensloopbestendig wonen. De aanpassingen bestonden vooral uit automatische deurdrangers, collectieve stallingen voor scootmobiels en het ophogen van galerijen.

Aanpassingen voor iedereen
Het is voor het eerst dat gemeenten en corporaties zijn gekomen tot een collectieve aanpassing in het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De corporaties hebben de gebouwen aangedragen, de gemeente heeft de aanpassingen betaald. In de toekomst zal vaker volgens deze methode worden samengewerkt.

Officiële opening
Het gebouw aan de Dr. H.E. van Gelderlaan werd maandag officieel geopend door wethouder Karsten Klein van Stedelijke Economie, Zorg en Havens en Ria Koppen, financieel bestuurder van Haag Wonen. Ria Koppen deed dit namens de drie deelnemende corporaties.

Luister het interview terug op Radio West vanaf 24.48 min.

 

Opening-verhoogde-galerijen_Dr-H-E-Van-Gelderlaan_30-10-2017_LR_1.jpg

Foto: Karsten Klein, wethouder SEZH en Ria Koppen, financieel bestuurder Haag Wonen