Maatregelen tegen vocht en schimmel

Haag Wonen heeft 19 mei 12 meldingen van bewoners over vocht en schimmel in ontvangst genomen van TV West. De omroep had kijkers hiertoe opgeroepen. Wat doet Haag Wonen voor een gezond binnenklimaat?

De uitzending van TV West kunt u hier terug zien. Hieronder een uitgebreid overzicht van onze maatregelen tegen vocht en schimmel.
  • Haag Wonen heeft een basiskwaliteit die geldt voor al onze woningen. Dat betekent dat er geen schimmel in de woning aanwezig mag zijn;
  • Wij roepen onze bewoners op om vocht of schimmel te melden. Een opzichter van Haag Wonen komt dan bij de bewoner thuis voor een oplossing;
  • Vocht- of schimmelproblemen door een technische oorzaak van de woning pakken wij grondig aan. Soms kan dat niet direct, onderhoudsingrepen voor het hele woongebouw vraagt een goede voorbereiding;
  • Wij informeren onze nieuwe huurders altijd over een gezond binnenklimaat en het belang van goed ventileren;
  • Bij dagelijks onderhoud en nieuwe verhuringen besteden we uitgebreid aandacht aan de ventilatie van de woning: we controleren of de afvoer en toevoer van lucht goed is en of er vocht- of schimmelproblemen zijn.

Bij planmatig onderhoud en groot onderhoud- en verbeterprojecten zorgen we voor een beter binnenklimaat:
  • Waar het kan brengen we mechanische ventilatie aan en zorgen zo voor goede toevoer van lucht, waar het kan brengen we ook roosters aan in binnendeuren;
  • Bij het aanbrengen of vervangen van dubbel glas, brengen we roosters aan voor goede luchttoevoer en mechanische ventilatie waar dat kan;
HW heeft afgelopen jaren van de 11.000 geisers 8.500 weggehaald en vervangen door centrale verwarming. Voor 2020 zijn ook de resterende geisers weg. Dat maakt het mogelijk om centrale verwarming en mechanische ventilatie te installeren en betere ventilatievoorzieningen aan te brengen. Bij verbeterbeurten geven we altijd expliciet voorlichting over belang van ventilatie en instructie voor goed gebruik van mechanische ventilatie, roosters en ventilatiemogelijkheden.

We werken al vele jaren goed samen met de GGD en Duurzaam Den Haag voor een gezond binnenklimaat. Wij hebben samen met hen campagnes, bewonersavonden en informatiemarkten georganiseerd. De GGD betrekken we ook bij voorlichting op bewonersavonden bij groot onderhoud en op onze website staat uitgebreide informatie over een gezond binnenklimaat. Haag Wonen heeft enkele jaren samengewerkt met de TU Delft in een onderzoek naar oplossingen voor een beter binnenklimaat.

In het kader van de nieuwe prestatieafspraken hebben we met de gemeente afgesproken dat:
  • Haag Wonen gaat proeven doen voor oplossingen beter binnenklimaat
  • Gemeente zorgt voor een campagne over gezond binnenklimaat
Joyce-2.PNG