Opfleuractie

Gemeente Den Haag, VÓÓR Welzijn, Haag Wonen, bewoners uit de wijk en vele andere vrijwilligers hebben 12 maart Bezuidenhout West opgefleurd tijdens NL Doet.

Het idee om de uitstraling van de wijk te verbeteren speelde al langer. NL Doet was dé gelegenheid om boomspiegels en bloembakken op te fleuren. Ook de voortuinen werden onder handen genomen. Deelnemers hebben bomen en struiken gesnoeid, onkruid verwijderd, stoepen geveegd en plantjes neergezet. Buren hebben elkaar geholpen en anderen maakten van de gelegenheid gebruik om in eigen tuin aan de slag te gaan. Met een kopje koffie, thee of limonade en een heerlijk zonnetje, was het een geslaagde dag!

20160312_103543.jpg