Opgaven woningcorporaties regio Haaglanden ernstig bedreigd

De bouw en verduurzaming van betaalbare woningen in de regio Haaglanden, Midden-Holland en Rotterdam wordt ernstig bedreigd. Dit blijkt uit het zojuist verschenen onderzoek over de investeringscapaciteit van woningcorporaties ‘Onderzoek opgaven en middelen corporatiesector’

Het onderzoek werd gedaan in opdracht van de ministeries van BZK, EZK en Financiën, Aedes en naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer naar de investeringscapaciteit van woningcorporaties.

10 miljard tekort

De woningcorporaties komen in de regio Haaglanden, Midden-Holland en Rotterdam 10 miljard euro tekort. De totale opgave voor woningcorporaties bedraagt 25 miljard euro, de grootste opgave van alle regio’s in Nederland. Dit betekent dat 40% van de opgave niet gerealiseerd kan worden. Samengevat: de opgave is het grootst, de middelen zijn het schaarst. Dit tekort loopt reeds binnen afzienbare tijd sterk op. Reeds in 2024 is er bij de corporaties onvoldoende investeringsruimte om de opgaven aan te kunnen. En daar komt bij dat Vestia, een van de grootste corporaties in deze regio, nauwelijks kan en mag investeren. Dit baart de betrokkenen grote zorgen: dit betekent een nog groter tekort aan betaalbare en duurzame woningen. 

Mohamed Baba, voorzitter van Sociale Verhuurders Haaglanden en bestuursvoorzitter van woningcorporatie Haag Wonen: “We wisten al dat het spannend zou worden. De uitkomsten van dit onderzoek zijn nog slechter nieuws dan we vreesden voor de 160.000 huurders en 150.000 woningzoekenden in onze regio. In de regio Haaglanden betaalden de corporaties in 2019 alleen al € 130 miljoen aan vennootschapsbelasting en verhuurderheffing. Hiervoor hadden wij gezamenlijk 650 nieuwe woningen kunnen bouwen. Daarmee hadden we meer dan 1.000 woningzoekenden een fijn en betaalbaar thuis kunnen bieden.”

Oproep aan de minister

Woningcorporaties zijn onmisbaar op de Nederlandse woningmarkt. Het bouwen, verhuren en beheren van woningen voor mensen met een smalle beurs zijn de kerntaken van woningcorporaties. 

Het rapport laat zien dat voor de corporatiesector in heel Nederland structurele oplossingen noodzakelijk zijn. De situatie in de regio Haaglanden/Midden-Holland/Rotterdam is het meest nijpend en de urgentie voor actie het grootst. De minister erkent dit. De provincie, gemeenten, woningcorporaties en huurders in deze regio verwachten van de minister dan ook daadkrachtige vervolgstappen voor zowel de korte als de lange termijn.

Mohamed Baba: “Wij zijn als woningcorporaties belangrijke en betrouwbare partners in de regio. Voor onze huurders, voor woningzoekenden, voor gemeenten en voor onze samenwerkingspartners in de wijken. Dat willen we blijven. Om de woningnood in de regio op te lossen moeten we bouwen, bouwen en nog eens bouwen én daarbij zorgen voor inclusieve wijken. Daarvoor moet onze investeringsruimte omhoog, bijvoorbeeld door de verhuurderheffing af te schaffen. Maar met alleen geld redden we het niet. We hebben ook locaties nodig en versnelling van procedures, zodat wij onze maatschappelijke opgaven waar kunnen maken. Wij hebben alvast mogelijkheden in kaart gebracht en gaan graag met de minister in gesprek over oplossingen, zodat we de mensen in Zuid-Holland niet het kind van de rekening laten worden.”