Prinsjesdag: de Gouden Fiets Route door het échte Den Haag

Met trots zeg ik vaak: “Nederland is wereldkampioen wonen”. Daar moeten we trots én zuinig op zijn. Sterker nog, daar moeten we keíhard in investeren.

Tuurlijk, er gaat een hoop goed. Maar we zeilen scherp aan de wind. We maken ons zorgen. Die zorgen zien we ook bij onze huurders. Velen wachten te lang op een woning, hebben geldzorgen of maken zich zorgen over de veiligheid in hun buurt.

Ok, eerlijk, met de middelen die we hebben én de opgaven die we zien, redden we het als woningcorporaties niet. Dat liet ook het onderzoek zien dat de ministeries van BZK, EZ en Financiën samen met Aedes op verzoek van de Tweede Kamer hebben uitgevoerd. Zeker in de regio Haaglanden, Midden-Holland en Rotterdam zijn de opgaven veel groter dan de financiële middelen. We komen 10 miljard tekort, terwijl de opgaven hier het grootst zijn. Op Prinsjesdag verwachten we enkele maatregelen te zien die op de korte termijn wat lucht bieden. Alle beetjes helpen. Maar op de langere termijn biedt het geen soelaas. Al in 2024 hebben de woningcorporaties in de regio Haaglanden onvoldoende investeringsruimte om de opgaven aan te kunnen. Zijn we zielig? Zeker niet. Maar we laten ook niet alles over onze kant gaan. Stilzitten om geschoren te worden? Nee dank u. We willen niet geschoren worden. Laat ons maar scheren, dan komt het goed.

De Gouden Fiets Route

Graag neem ik u namens Hofstadcorporatie Haag Wonen mee op een alternatieve Prinsjesdagroute: de Gouden Fiets Route door het échte Den Haag. Door enkele van ‘onze’ wijken, langs onze dilemma’s, uitdagingen, kansen én mooie resultaten in Den Haag die we wél kunnen boeken. Met trots en een bidon die niet halfleeg is, maar halfvol. Ik wil u laten zien hoe belangrijk goed wonen is voor mensen. En de oproep kracht bijzetten dat het beter kan én moet, zodat we met elkaar – kabinet, beleidsmakers, maatschappelijk partners én bewoners – kampioenen wonen zijn én blijven. Want als we één ding hebben geleerd van deze coronacrisis, dan is dat wel hoe belangrijk het is om een fijn thuis te hebben, in een prettige buurt waar je je veilig voelt. Zodat je jezelf kunt zijn, je werk kunt doen, kunt leren en liefhebben, je kinderen een goede toekomst kunt bieden. Het kabinet komt met een Nationaal Groeifonds voor kennisontwikkeling, research & development en innovatie, en infrastructuur. Prachtig en een goede ontwikkeling. Laten we vooral niet vergeten dat die kennisontwikkeling, research & development en innovatie, en infrastructuur gedaan moet worden door mensen. Mensen die ergens wonen. Die een fijne thuisbasis nodig hebben om Nederland vooruit te kúnnen helpen.
Op de trappers, we beginnen in Spoorwijk.

WEB_sRGB_20190723_Haagwonen_0862.jpg

Spoorwijk

Aan de Jonathanstraat, Van Meursweg, Schimmelweg en Doctor Schaepmanstraat bouwen we 150 nieuwe woningen in Berlagestijl, gasloos, energiezuinig en klaar voor de toekomst. Daarbij hebben we oog voor de bewoners die willen terugkeren naar hun buurtje. Bouwen, bouwen en nog eens bouwen is keihard nodig. Teveel mensen die een sociale huurwoning nodig hebben, wachten te lang. Woningcorporaties zijn een belangrijke schakel in de oplossing voor de woningnood. Helaas is de belastingdruk op woningcorporaties zo hoog, dat we niet zoveel kunnen bouwen als we zouden willen. Graag gebruiken we onze inkomsten, betaald door onze huurders, voor méér blije huurders.

eigen-hendrik.png

De Haagse Hendrik: 150 nieuwe woningen in Berlagestijl.

Schilderswijk

We fietsen door naar de Schilderswijk. Wie kent deze bekende buurt nou niet? We werken als partner in de stad nauw samen met bewoners, wijkorganisaties, gemeente, politie en iedereen die zijn schouders onder deze levendige, veelzijdige en prachtige wijk zet. We fietsen langs bewonersorganisatie De Paraplu, die zich al vele jaren inzet voor verbinding, leefbaarheid en bijvoorbeeld gezond wonen in de Schilderswijk. We parkeren onze fietsen even bij het Jacob van Campenplein voor een rondleiding door de moestuinen onder begeleiding van moestuinvoorzitter Said Boutachdat. En uiteraard mag een bezoek aan het oudste buurtcentrum van Nederland niet ontbreken: De Mussen. Vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor kansen op ontwikkeling voor kinderen, jongeren en ouders in de Schilderswijk. Een waardevolle gesprekspartner voor ons én thuisbasis voor de bekende Schilderswijkmoeders, met wie we succesvol samenwerken om betalingsproblemen bij huurders te voorkomen én op te lossen. We willen een belangrijke partner zijn in de stad Den Haag, zodat we samen met bewoners en maatschappelijk partners het verschil kunnen maken voor een fijne, veilige buurt en een welkom thuis. We willen investeren in leefbaarheid. Het is nódig om te investeren in leefbaarheid.

Moerwijk

We fietsen naar het door Harrie Jekkers bezongen Moerwijk. Een wijk die veel uitdagingen kent en prachtige buurtinitiatieven. Met bewoners en gemeente pakken we bijvoorbeeld de rattenoverlast aan. We doen mee aan de Bondgenoten. We slaan de handen ineen op gebied van armoede, werkgelegenheid, onderwijs, psychosociale problemen, ontmoeting, gezondheid, wonen, veiligheid en buitenruimte. Dat doen we samen met bewoners, gemeente Den Haag, scholen, welzijnsorganisaties en collega-corporaties. Aan de Anna Bijnslaan, Rederijkerstraat en Melis Stokelaan verduurzamen en verbeteren we 228 woningen. Dat doen we zorgvuldig en in overleg, met aandacht voor bewonerswensen, het buurtgevoel, de prachtig gedetailleerde naoorlogse architectuur, wooncomfort en duurzaamheid. We willen een waardevolle partner zijn in de stad Den Haag. Daarom organiseerden we eind vorig jaar het Krap-Bij-Kashuis in één van de woningen aan de Rederijkerstraat, samen met Onzichtbaar Den Haag en de gemeente Den Haag. Een soort escape room waarin je ervaart hoe het is om net (of net niet?) rond te komen, de dagelijkse dilemma’s voor huurders met betalingsproblemen voelt, de stress die het met zich meebrengt. We snappen maar al te goed dat veel huurders zich zorgen maken om de hoogte van hun huur. Die kunnen niet maar blijven stijgen. Al vangen we huurders die in de problemen komen nog zo goed op door maatwerk te bieden, er zitten grenzen aan wat we verantwoord vinden.

5-20160920_HAAGWONEN_MOERWIJK-Y-Aznai-2.jpg

We zijn trots op wat we (kunnen) doen. Het is alleen frustrerend dat het niet genoeg is. We kunnen onvoldoende investeren in nieuwbouw, duurzaamheid en leefbaarheid. We willen méér doen. Daarvoor is een verlaging van de belastingdruk voor corporaties gewoon keihard nodig.

Gaat u mee?

Ziet u ook dat het anders moet? Heeft u ideeën? Wilt u meedenken en meedoen? Ik nodig u van harte uit voor een rondje door het échte Den Haag, langs plekken waar we de Gouden Koets niet zien rijden. Maar waar onze ruim 50.000 bewoners – één op de 10 Hagenaars – fijn (willen) wonen. Een fijn thuis is de basis voor een gezond Nederland. Stapt u met mij op de Gouden Fiets? Meld u aan via bestuur@haagwonen.nl. Dan maken we Nederland gezonder. En fietsen is ook buitengewoon goed voor uw eigen gezondheid. Wij zorgen voor die halfvolle bidon én een ‘gouden’ fiets. 

Mohamed Baba
Bestuursvoorzitter Haag Wonen

WEB_20200305_MohamedBaba_HaagWonen_24774_uitsnede-(5).jpg