Publicatie “Vastgoed voor de Buurt” met bijdrage Haag Wonen

“Vastgoed voor de Buurt”. Dat is de titel van een onlangs verschenen publicatie van De Vernieuwde Stad en Platform31. Haag Wonen leverde een bijdrage aan de publicatie in de vorm van tekst en foto’s. Het onderwerp betreft de buurtkamer aan de ’s-Gravenzandelaan in de Schilderswijk. In “Vastgoed voor de Buurt” staan twintig voorbeelden van kleinschalige projecten in onder meer Arnhem, Groningen, Heerlen, Amsterdam, Schiedam en Den Haag. Woningcorporaties investeren daarmee in een betere leefbaarheid van buurten en wijken. 

Minister Blok van Wonen nam het eerste exemplaar van de publicatie in ontvangst. Hij toonde zich ‘zeer verheugd over de mooie en positieve staalkaart van projecten, die duidelijk maken dat corporaties nog tot veel inspirerende zaken in staat zijn’.

De leefbaarheid staat in veel buurten onder druk. Investeren in de wijk, in veiligheid en leefbaarheid blijft dus nodig. Woningcorporaties kunnen met hun vaak kleinschalige vastgoed een eigen rol spelen in een betere leefbaarheid. Bijvoorbeeld met ontmoetingsruimten met een buurtfunctie. De publicatie laat zien hoe corporaties de leefbaarheid van buurten faciliteren, samen met gemeenten, de buurt en maatschappelijke organisaties. De publicatie is daarmee ook een inspiratiebron voor de prestatieafspraken.

De bijdrage van Haag Wonen gaat over de buurtkamer aan de 's-Gravenzandelaan in de Schilderswijk. 
Op de foto staat vrijwilliger mevrouw Van der Kraan in de keuken van de buurtkamer.  Bekijk hier de publicatie "Vastgoed voor de buurt"