Start proef Incassovrije Wijken

Wie een betalingsachterstand oploopt, krijgt al snel te maken met extra kosten. En dat is wat we nou juist níet willen. Het kan zorgen voor een neerwaartse spiraal. En voorkomen is beter dan genezen. Daarom startte in april 2017 de proef Incassovrije Wijken. Haag Wonen is een van de deelnemers.

Huurders met een risico op betalingsachterstanden, krijgen hulp van een vrijwilliger van Coöperatie De Goede Gieren. Samen maken zij afspraken, zodat de financiële basis van de huurder op orde komt. De financiën worden niet overgenomen, de huurder kiest dus nog altijd zelf waaraan hij zijn geld besteedt. Wel krijgt hij ondersteuning bij het opstellen van een budgetplan. En hulp om zich daaraan te houden. Dat is immers niet altijd gemakkelijk. Vooral niet als je te maken krijgt met tegenslagen. Dan helpt het als je er niet alleen voor staat.

Drie stappen

De Goede Gieren helpt de huurder te werken aan gezonde financiën in drie stappen: 
  1. Een budgetscan met budgetplan. De huurder maakt samen met een vrijwilliger een budgetscan en een budgetplan. De vrijwilliger kijkt dan ook meteen of de huurder wel gebruik maakt van de regelingen waar hij recht op heeft en op welke zaken de huurder geld kan besparen. 
  2. Scheiding van vaste lasten en ‘leefgeld’. Om het inzicht te vergroten, wordt gewerkt met twee rekeningen. Op de ene komt het geld binnen. Hiermee worden de vaste lasten betaald. De andere is een leefgeldrekening.
  3. Een abonnement voor Eerste Hulp bij financiële tegenslagen. Om bewoners te helpen zich aan hun eigen plan te houden, krijgen zij Eerste Hulp bij financiële tegenslag. Als het een bewoner niet lukt om zich aan zijn budgetplan te houden, krijgt hij een automatische waarschuwing. Ook de vrijwilliger krijgt deze melding. Zo kunnen ze samen snel in actie komen. 

Waarom deze aanpak?

Armoede is de laatste jaren fors toegenomen in Nederland. Ongeveer 10% van de Nederlandse bevolking leeft onder de armoedegrens. Onopgeloste schulden zijn een grote belemmering om andere problemen aan te pakken, zoals opvoedingsproblemen, criminaliteit, werkloosheid, ziekte, verzuim en verslaving. Genoeg reden om samen werk te maken van schuldpreventie. Haag Wonen brengt huurders in contact met De Goede Gieren. De huurder betaalt zelf € 3,- per maand voor de Eerste Hulp bij financiële tegenslagen. Huurders die dat willen, kunnen zich ook zelf aanmelden voor hulp. Het initiatief komt van Coöperatie De Goede Gieren in Den Haag en is onderdeel van Schuldenlab070.