Start samenwerking ‘Gezond Lang Thuis’

Woensdag 11 mei werd de aftrap gegeven voor een bijzondere samenwerking tussen de gemeente Den Haag en Haag Wonen. Het project heet ‘Gezond Lang Thuis’. De gemeente huurt de woning aan de Steenhouwersgaarde van ons. De komende tijd krijgt de woning een complete make-over. Een bewoner adviseert de gemeente bij de aankleding en inrichting, zodat het lekker als thuis voelt.
Gekozen is voor ons wooncomplex aan de Steenhouwersgaarde, omdat er veel ouderen wonen, het woongebouw en de woningen goed toegankelijk en veilig zijn, er veel actieve bewoners zijn en er goede voorzieningen zijn in de buurt.

Uniek in Den Haag

Het vernieuwende project is uniek in Den Haag. Samen met de gemeente kijken we hoe onze bewoners gezond lang thuis kunnen blijven wonen zonder in te leveren op hun kwaliteit van leven. Als onze bewoners enthousiast zijn, gaan we dit ook in andere flats en buurten doen. Ook zoeken we ambassadeurs onder onze bewoners voor volgende projecten.

Doelen

Samen hebben we zeven doelen gesteld voor dit project:
 1. Snelle verbinding met mensen en zorg
 2. Bijdragen aan gevoel van veiligheid
 3. Samen met buren problemen oplossen en leuke dingen doen
 4. Vergroten mobiliteit
 5. Levensloopbestending wonen
 6. Voorkomen van escalatie naar (zwaardere) zorg
 7. Toegankelijker maken voorzieningen

Wat gaat er de komende tijd gebeuren?

 1. Eerst bellen wij onze bewoners aan de Steenhouwersgaarde om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek. In dit gesprek vragen wij hoe zij denken over hun woon- en leefsituatie, nu en in de toekomst. En wat de mogelijkheden zijn om het wooncomfort en de zelfstandigheid te vergroten. Na deze persoonlijke gesprekken organiseren we bijeenkomsten voor alle bewoners. Dan zoeken we met elkaar naar (nieuwe) technologische middelen en mogelijkheden voor de toekomst.
 2. Daarna vragen wij onze bewoners om moderne technologie te testen. We geven demonstraties in de modelwoning. Welke moderne apparaten of nieuwe technologieën dat zijn, overleggen we met onze bewoners. Zij kunnen ook blijven slapen om de modelwoning te testen.
 3. We nodigen de bewoners uit voor ‘Ateliers’. Dit zijn groepsbijeenkomsten waarin we met elkaar spreken over nieuwe technologie en mogelijkheden voor de toekomst. Een soort Tupperware avond, maar dan over innovatie en de nieuwste snufjes op het gebied van gezond en comfortabel wonen.

Voorbeelden van nieuwe technologie?

Samen met de bewoners willen we op zoek naar moderne technologische hulpmiddelen die hen helpen in hun dagelijkse leven. Denk bijvoorbeeld aan simpele hulpmiddelen als:
 • Digitale deurspion.
 • Oplaadbare LED zaklamp.
 • Nachtoriëntatieverlichting.
 • Mobiel alarm (ook voor buiten).
 • Mobiliteitsmeter (stappenteller/slaap-waakmeter).
 • Afstandsbediening verlichting en gordijnen.

Maar ook robots en tinybots kunnen hierbij helpen, zoals LEA en Tessa. Het wordt een interessante tijd vol nieuwe snufjes en leerzame bijeenkomsten!

IMG_7127.JPG