Technische storing formulieren website

Helaas heeft onze website te maken gehad met een technische storing. Hierdoor hebben wij de afgelopen maanden niet alle formulieren die via de website zijn ingevuld, ontvangen.

Dit betekent dat u wellicht geen ontvangstbevestiging van een ingevuld formulier heeft ontvangen en dat uw melding niet door ons is behandeld. Onze excuses hiervoor! 

Heeft u in de afgelopen maanden een melding gemaakt via onze website? Dan vragen wij u nog even geduld te hebben. De storing is inmiddels opgelost. U hoeft als bewoner zelf geen contact op te nemen met ons. We hebben alsnog alle meldingen ontvangen en doen onze uiterste best uw melding zo snel mogelijk te behandelen.