Wijkwinkel geopend voor gratis zorgartikelen

Vrijdag 19 februari heeft wethouder Revis de wijkzorgwinkel Rivierenbuurt van Haag Wonen-bewoonster An Verwaal geopend. In de winkel kunnen hulpbehoevenden en bewoners met weinig geld zorgartikelen lenen of krijgen.

De wijkzorgwinkel zit op de begane grond in Eden, een wooncomplex van Haag Wonen. De winkel is er voor mensen die bijvoorbeeld een rollator, krukken, een rolstoel of babykleertjes nodig hebben, maar daar geen geld voor hebben. 


Eerder overhandigde teamleider Albert van der Dussen de sleutels aan An Verwaal, de bewoner die het initiatief nam voor de zorgwinkel. Haag Wonen stelt het pand gratis beschikbaar. Vrijwilligers hebben het ingericht. Haag Wonen levert de komende tijd ook spullen aan de winkel die achterblijven als mensen verhuizen. Het gaat dan vooral om WMO-(zorg)artikelen.

Opening-winkle-recycling-Eden-lr-10.jpg

Albert-overhandigt-sleutels-aan-An-Verwaal-lr.jpg