Wijziging acceptgirobetaling

Voor de huurbetaling ontvangen veel huurders nog maandelijks een acceptgirokaart. Zij hebben een brief van ons ontvangen op zaterdag 22 oktober 2016. Per 1 januari 2019 gaat de acceptgirokaart verdwijnen in Nederland. En vanaf 1 januari 2017 betaalt u €1,50 administratiekosten per maand als u een acceptgirokaart wilt blijven ontvangen. Dat leggen we graag even uit.

Onnodig

Betaling via een acceptgiro kost onnodig papier, geld en extra werk. De afgelopen jaren heeft Haag Wonen de extra kosten hiervoor betaald. Per 1 januari 2017 berekenen wij €1,50 extra per maand voor betalingen per acceptgirokaart. Er zijn genoeg alternatieven die gemakkelijker én gratis zijn.
 

  1. Betalen via een doorlopende machtiging

U machtigt Haag Wonen om uw maandelijkse huur af te schrijven van uw rekening. Dat heeft voordelen voor u:

  • U hoeft zelf niets meer te doen;
  • U kunt niet vergeten de huur over te maken;
  • U kunt altijd het bedrag terug laten storten als u het niet eens bent met de afschrijving.

Download het formulier ‘doorlopende machtiging’ hier. Vul het in, onderteken het en stuur het terug naar ons. U krijgt van ons een bevestiging. Daarin staat vanaf welke maand de huur automatisch van uw rekening wordt afgeschreven. U ontvangt dan geen acceptgiro of factuur meer.
 

  1. Zelf zorgen voor maandelijkse betaling 

  1. Met een periodieke overschrijving

U zorgt zelf voor de betaling met een periodieke overschrijving door uw bank. Uw bank zorgt dat uw huur elke maand wordt overgemaakt naar Haag Wonen.

  1. Per betaling het bedrag overmaken

U zorgt zelf elke maand voor de betaling met online bankieren.

Als u kiest voor een periodieke overschrijving of zelf overmaken, download dan hier het formulier ‘eigen betaalwijze’. Vul het in en stuur het terug naar ons.

Let op! Als u kiest voor een ‘periodieke overschrijving’ of ‘per betaling het bedrag overmaken’, vermeld dan bij elke betaling uw contractnummer en uw adres. Die vindt u in de bevestiging die u van ons krijgt.

Denk er aan dat u het bedrag zelf aanpast als uw huurprijs (tussentijds) wijzigt. Bijvoorbeeld bij de jaarlijkse huuraanpassing of aanpassing servicekosten.

U ontvangt geen acceptgiro of factuur meer. U blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling van uw huur.

Doet u niets?

Dan gaan wij ervan uit dat u een acceptgiro wilt blijven ontvangen. Dat kan nog tot 1 januari 2019. Vanaf 1 januari 2017 betaalt u €1,50 per maand voor betaling met een acceptgirokaart. Dit hebben wij besproken met de huurdersorganisaties en zij zijn het eens met het doorberekenen van €1,50.

LET OP:

We krijgen op dit moment veel formulieren van huurders die geen acceptgirokaart meer willen. De verwerking duurt daardoor langer dan u van ons gewend bent. U ontvangt altijd een bevestigingsbrief van ons met de ingangsdatum van de wijziging.

“Acceptgiro's zijn ook maar ouderwets”