Wijziging warmtewet

Haag Wonen valt per 1 juli 2019 niet meer onder de Warmtewet

Sommige huurders maken gebruik van blokverwarming. Door de komst van de warmtewet in januari 2014, moest Haag Wonen overeenkomsten afsluiten met deze huurders. De warmtewet verandert.

Haag Wonen valt per 1 juli 2019 niet meer onder de Warmtewet

Alle huurders met blokverwarming hebben hierover een brief ontvangen van Haag Wonen. Met deze brief zegt Haag Wonen de officiële leveringsovereenkomst per 1 juli op. Huurders blijven gewoon warmte en/of warm water ontvangen.

In de praktijk verandert er niets

Alleen de leveringsovereenkomst vervalt. Huurders met blokverwarming blijven dus gewoon warmte en/of warm water ontvangen. Ook de manier waarop we de stookkosten afrekenen, blijft hetzelfde.