Zet verhuurderheffing om in betaalbaar en duurzaam wonen

Duurzaam en betaalbaar wonen, dat is wat woningcorporaties en Urgenda vandaag tijdens een persconferentie in Den Haag bepleitten. Zij willen 100.000 huurwoningen verduurzamen en zorgen voor een betaalbare energierekening voor hun huurders. Dat kan met het geld van de huurdersbelasting.

Ook Haag Wonen en de Huurdersorganisatie Haag Wonen steunen dit actieplan om de verhuurderheffing van tafel te krijgen. We waren gezamenlijk aanwezig in Nieuwspoort bij de presentatie van het plan. 

Sneller, meer investeren 

Het kabinet heft sinds 2013 een belasting - bekend als de verhuurderheffing - aan de woningcorporaties. Die betalen jaarlijks gemiddeld ruim twee maanden huur aan de Haagse schatkist. Dit jaar € 1,7 miljard. Dat is geld van huurders, een huurdersbelasting die uitsluitend geldt voor de sociale huursector. 

Woningcorporaties willen dat bedrag investeren en zo veel sneller, veel meer sociale huurwoningen verduurzamen. En zo een positieve bijdrage leveren aan betaalbare woonlasten voor hun huurders. Zo helpen woningcorporaties, samen met hun huurders en Urgenda, het kabinet om de noodzakelijke 25% CO2-reductie in 2020 te halen. 

Haag Wonen betaalde in 2018 € 13,9 miljoen verhuurderheffing aan het Rijk. De komende jaren betalen we gemiddeld € 17 miljoen per jaar aan verhuurderheffing. Met dat bedrag kunnen wij jaarlijks zo’n 250 extra huurwoningen verduurzamen. Daarmee kunnen we huurders helpen hun woonlasten te verlagen. Want zonder duurzame aanpassingen lopen de energielasten verder op. En we zorgen daarmee goed voor onze aarde. 

Bondgenoot bij klimaatakkoord

Met hun actieplan tonen de woningcorporaties en Urgenda zich een bondgenoot van het kabinet, dat uitzonderlijk grote stappen moet zetten om de afspraken in het klimaatakkoord te realiseren: extra CO2-besparing én draagvlak daarvoor bij de Nederlandse burgers. 

Dankzij duurzame ingrepen, bijvoorbeeld door woningen gasloos te maken en van zonnepanelen te voorzien, besparen de corporaties samen veel extra CO2. Sociale huurders ervaren al snel dat hun energierekening een stuk lager kan worden. Dat motiveert om mee te doen! Zo bleek ook uit de presentatie van de bestuurder Harry Platte en een huurder Age de Boer van woningcorporatie Parteon uit Zaanstad, tijdens de persconferentie vrijdagmiddag.

Dit is de manier om draagvlak te creëren voor de energietransitie, zoals het kabinet zo graag wenst, juist bij bewoners met een bescheiden inkomen. 

Huurders steunen de actie

De Huurdersorganisatie Haag Wonen is blij met de actie van Haag Wonen en de landelijke corporaties, die hiermee laten zien dat ze echt voor hun huurders staan. Al benadrukt Inez Stapper, de voorzitter van de Huurdersorganisatie Haag Wonen, dat naast verduurzaming ook de beschikbaarheid - voldoende sociale huurwoningen – belangrijk is en blijft.

Belastingen voor sociale verhuurders

De overheid voerde zeven jaar geleden de verhuurderheffing in. Die werd met tegenzin gedoogd door de corporaties, omdat er sprake was van een zware recessie. De afspraak was wel dat dit tijdelijk zou zijn, maar dat is het kabinet vergeten. Sterker nog: de belasting wordt steeds hoger en er komen nieuwe bij, zoals de belastingmaatregel ATAD en vennootschapsbelasting. Daarmee zijn de twee maanden huur die de huurder in de sociale huisvesting afdraagt inmiddels meer dan vier maanden huur per huurder geworden. De Rijksoverheid zet dit geld niet in om de tekorten aan betaalbare woningen in vooral de grote steden te helpen oplossen.

IJzersterk systeem

Dertig procent van alle Nederlanders  woont in een sociale huurwoning van een woningcorporatie. Dat zijn mensen met een bescheiden inkomen, tot zo’n € 38.000 per jaar. Woningcorporaties zorgen ervoor dat deze huurders goed kunnen wonen: ze houden de huurprijzen laag en bij sociale of financiële problemen zoeken ze samen met hen naar oplossingen. Veel zorgorganisaties huren bij woningcorporaties woningen voor hun cliënten. Al met al creëert dat een sterk sociaal netwerk en maatschappelijk vangnet. Dit systeem wordt wereldwijd geroemd, en kost de overheid niets.

20160920_HAAGWONEN_MOHAMED_0511_LR.jpg