Beleidskader Inkoop

Het Beleidskader Inkoop is kaderstellend voor onze inkoopactiviteiten.

Het doel is om onze producten en diensten geleverd te krijgen in een ideale mix van de volgende factoren:
  • kosten,
  • kwaliteit,
  • duurzaamheid,
  • juiste opstelling en kwalificaties van leveranciers (pro actief, integer).