Historie

Haag Wonen bestaat al meer dan 100 jaar. De stichting is ontstaan uit Woningstichting VZOS en Woningstichting ’s-Gravenhage.

Hoe is Haag Wonen ontstaan?

Haag Wonen bestaat al een lange tijd. De stichting is op 27 mei 1999 ontstaan door een fusie tussen twee woningstichtingen: VZOS (Verbetering Zij Ons Streven) en Woningstichting ’s-Gravenhage. Redenen voor de fusie waren:
  • betere dienstverlening leveren aan de klant;
  • zorgen voor meer betrokkenheid bij projecten die de leefbaarheid verbeteren;
  • samen het woningaanbod in Den Haag opnieuw structureren.

Verbetering Zij Ons Streven (VZOS)

VZOS was de eerste woningbouwvereniging van Den Haag. De vereniging is opgericht op 24 oktober 1907 vanuit de katholieke arbeidersbeweging. Doel van VZOS was redelijke en betaalbare woningen voor de katholieke arbeiders. Pas in 1915 mocht VZOS bouwen van de gemeente. De eerste woningen werden gebouwd aan de Kritzingerstraat in Transvaal.

Woningbouwvereniging ’s-Gravenhage

De Woningbouwvereniging ’s-Gravenhage is door een aantal prominente Hagenaars opgericht in juli 1915. De medische wereld had hen gewaarschuwd voor epidemieën die zouden ontstaan door slechte woontoestanden. Dat wilde de vereniging verbeteren. Op 4 december 1917 mocht Woningbouwvereniging ’s-Gravenhage voor het eerst bouwen. Het ging om 133 arbeiderswoningen en 4 winkelwoningen aan de Binckhorstlaan-Spaarnestraat.