Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) is verantwoordelijk voor het toezicht op Haag Wonen. De RvC is het klankbord en de werkgever van het bestuur en houdt toezicht op het bestuur. Het bestuur van Haag Wonen is verantwoordelijk voor de prestaties van Haag Wonen.

De raad van commissarissen van Haag Wonen bestaat uit zes personen.

  • De heer drs. L.A.S. van der Ploeg RA RC (voorzitter)
  • Mevrouw drs. J.M. Ortega
  • De heer drs. M.E. Dubbelman RA
  • Mevrouw ir. S.A. Kramer
  • Mevrouw M. Kiliç
  • ​Mevrouw J.M. van Zanen - Nieberg


Vragen of opmerkingen over Haag Wonen?

De raad van commissarissen houdt zich niet inhoudelijk met zaken bezig. U kunt zich hiervoor richten tot medewerkers van Haag Wonen via info@haagwonen.nl of (070) 250 70 70.

Het bestuur van Haag Wonen is bereikbaar via het bestuurssecretariaat: bestuur@haagwonen.nl of het algemene nummer (070) 250 70 70. 

De raad van commissarissen is bereikbaar via raadvancommissarissen@haagwonen.nl
Stuurt u de raad van commissarissen een bericht? Dan zal deze het bestuur hiervan in kennis stellen.

Meer informatie?