ANBI-status voor Haag Wonen

Haag Wonen heeft op 19 juli 2013 van de Belastingdienst de ANBI-status gekregen. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

Haag Wonen voldoet aan de twee voorwaarden die de Belastingdienst stelt om als ANBI te kwalificeren. Die voorwaarden zijn:

  1. de beloning van de leden van de RvT moet onder de VTW norm (www.vtw.nl), die geldt voor corporaties, blijven;
  2. een winstoogmerk dient te ontbreken. Dit betekent dat jaarlijks geen sprake mag zijn van structurele exploitatieoverschotten.