Samenwerkingen

Als woningcorporatie staan we midden in de samenleving. We werken samen met verschillende partners, waaronder onze huurders, met de gemeente, met collega-corporaties en met verschillende maatschappelijk organisaties.

20160923_HAAGWONEN_ZEEHELDENKWARTIER-Said-Shaa-Vincent-Kers.jpg

Huurders

 • We vragen onze huurders regelmatig om advies. Dit doen we op verschillende manieren.

  Huurdersorganisatie Haag Wonen
  Wij vragen onze Huurdersorganisatie Haag Wonen advies over verschillende onderwerpen. Zij geven soms uit zichzelf advies aan ons. Met elkaar overleggen we over ons beleid en wat de plannen voor de toekomst zijn.
   
  Bewonerscommissies
  Haag Wonen heeft verschillende bewonerscommissies. Zij zetten zich in voor de belangen van onze huurders. Zij zijn het aanspreekpunt om belangrijke ontwikkelingen van woningen te bespreken, zoals onderhoud, leefbaarheid en servicekosten.
   
  Bewonersgroepen
  Met de bewonersgroepen hebben we contact over onderwerpen die (tijdelijk) spelen, zoals het groener maken van de naaste omgeving, een onderhoudsplan, vergroten van de sociale veiligheid en samen tuinieren.
   
  Ronde tafel bijeenkomsten
  Met onze huurders, stakeholders en leveranciers houden we regelmatig ronde tafel bijeenkomsten. Hier bespreken we kansen en mogelijkheden en maken we gebruik van elkaars expertise om deze kansen waar te maken.
   
  Welkom Thuis bezoek
  Haag Wonen bezoekt huurders die pas verhuisd zijn om te horen hoe de woning hen bevalt.
   
  Dag van de huurder
  Elk jaar gaan we de wijk in om onze huurders nog beter te leren kennen.
   
  Portiekgesprekken
  We houden regelmatig portiekgesprekken om het contact aan te gaan met onze huurders.

JINC

 • Ieder kind heeft talent. Daarom zetten we ons samen met JINC en scholen in voor een samenleving waar je achtergrond niet je toekomst bepaalt. Op deze manier leveren we een bijdrage aan een samenleving waarbij iedereen gelijke kansen krijgt. De jongeren wonen vooral in wijken waar veel van onze woningen staan en waar we goed thuis zijn. Voor kinderen uit vooral de Schilderswijk hebben we werkervaringsstages en sollicitatietrainingen verzorgd. 

Gemeente

 • De Haagse woningcorporaties voeren regelmatig overleg met de gemeente Den Haag, bijvoorbeeld over de prestatieafspraken. Daarnaast werken we op uitvoeringsniveau samen, bijvoorbeeld in het dagelijks beheer van onze woningen en de directe leefomgeving. We hebben convenanten afgesloten over: duurzaamheid, integrale aanpak hennepkwekerijen, aanpak onrechtmatig wonen, voorkomen huisuitzettingen door huurschulden, uitwisselen van gegevens, buurtveiligheid (buurtpreventie- en buurtinterventieteams), leerwerkplaatsen en Wmo-woningaanpassingen. 

Aedes

 • Wij zijn aangesloten bij branchevereniging Aedes. Aedes behartigt de belangen van haar leden om de beste voorwaarden te scheppen waaronder corporaties hun maatschappelijke taak kunnen uitvoeren. Daarvoor werkt ze samen met overheden, politieke partijen en belangenorganisaties in Nederland, maar ook daarbuiten zoals de Europese Unie. Daarnaast ondersteunt Aedes ons bij het verder professionaliseren van onze bedrijfsvoering. Aedes is tegelijkertijd een netwerk en een denktank. We nemen deel aan diverse Aedes werkgroepen.

Klimaatkrachtig Delfland

 • Klimaatkrachtig Delfland is een initiatief van het Hoogheemraadschap van Delfland vóór de regio Delfland. Het is een netwerkaanpak die met lokale samenwerking grote stappen zet richting een ‘klimaatkrachtig’ Delfland. Het netwerk verbindt partijen, initiatieven en projecten en wisselt kennis en kunde uit. Zo zorgen we ervoor dat onze regio niet alleen bestand is tegen het veranderende klimaat, maar tegelijkertijd ook mooier en leefbaarder wordt! Kijk op www.klimaatkrachtig.nl voor meer informatie of deel er je eigen initiatief met anderen. Zo werken we samen aan een klimaatbestendige regio.

Oefenen.nl

 • Oefenen.nl is dé plek waar (jong)volwassenen kunnen oefenen om hun basiskennis en vaardigheden te verbeteren. Zoals taal, rekenen en digitale vaardigheden. Maar ook omgaan met geld, opvoeding en gezondheid. Individueel en in eigen tempo. Op een laagdrempelige en interactieve manier. De oefenmaterialen helpen hen om te groeien, leren en te ontwikkelen.

  Groen Doen is een onderdeel van Oefenen.nl. Groen Doen wil mensen laten inzien dat ze kunnen besparen door het maken van bewuste keuzes. Op Oefenen.nl kan iedereen een online oefenprogramma volgen. Dit onderdeel is mede mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen Gemeente Den Haag, Hoogheemraadschap Delfland, Duurzaam Den Haag, Groene Huisvesters, Delfland en Haag Wonen.

Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH)

 • Binnen de Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden werken alle vijftien corporaties uit de regio Haaglanden samen op het gebied van beleid. Onze bestuursvoorzitter zit in het SVH bestuur en onze medewerkers nemen deel aan de SVH beleidsgroep en SVH werkgroepen.

GGD Haaglanden

 • Samen met samenwerkingspartners bewaakt, beschermt en bevordert de GGD de volksgezondheid in de gemeenten uit de regio Haaglanden. Wij werken ook samen met GGD Haaglanden, bijvoorbeeld vanwege vocht en schimmel.

Zorginstellingen en maatschappelijke opvang

Bureau Bemiddeling & Mediation

 • Bureau Bemiddeling & Mediation Den Haag biedt inwoners de mogelijkheid om een conflict met buren zelf op te lossen, met behulp van neutrale conflictbemiddelaars. Zij zijn hiervoor opgeleid en helpen mensen vrijwillig. Wij werken samen met deze organisatie om, in een zo vroeg mogelijk stadium, burenruzies op te lossen.

Stroom

 • Stroom Den Haag behartigt de belangen van ongeveer duizend kunstenaars die wonen en werken in Den Haag. Stroom bemiddelt tussen partijen met als doel goede en betaalbare ateliers te creëren. Wij voeren regelmatig overleg met Stroom. We ontwikkelen en verhuren diverse ateliers en atelierwoningen aan leden van Stroom.

De Vernieuwde Stad

 • Haag Wonen is actief lid van De Vernieuwde Stad is het discussieplatform van grootstedelijke woningcorporaties. Wij zijn actief lid en nemen deel aan diverse werkgroepen.  

Werkgeversservicepunt

 • We werken samen met het Werkgeversservicepunt van de gemeente Den Haag. Het doel is om langdurig werklozen te helpen relevante werkervaring op te doen bij Haag Wonen. Zo wordt de drempel naar een betaalde vaste baan lager.

Haagbouw en Vakbroeders

 • We vinden het belangrijk dat er voldoende mensen voor de bouw worden opgeleid. We werken daarom samen met leerrwerkbedrijven Haagbouw en Vakbroeders. Wij bieden jaarlijks projecten aan waar Haagbouw en Vakbroeders hun leerlingen kunnen inzetten. Haagbouw is opgericht door de bouwbedrijven in de regio. Haagbouw vervult een spilfunctie voor opleidingen in een bouwbrede sector, zowel voor jongeren als oudere werknemers in de bouw. Vakbroeders is een sociale onderneming die samen met onderwijspartners werkloze jongeren van 16 tot 27 jaar op wil leiden tot vakman of vakvrouw. Ze maken verbinding tussen jongeren, onderwijs, opdrachtgevers en onderhoudsbedrijven.

Duurzaamheidsorganisaties

 • Wij geloven in een duurzame samenleving. Daarom investeren we in ons vastgoedbezit en nemen we maatregelen om energie te besparen en om de CO2-uitstoot te verminderen. Lees hier meer over onze samenwerkingspartners op het gebied van duurzaamheid.  

Adviesbureau DWVB, TU-Delft en VBTM Advocaten: kennisplatform Moeten en Willen

 • Het kennisplatform Moeten en Willen is een initiatief van Haag Wonen en Adviesbureau DWVB. We staan met het beheren van ons vastgoed voor grote uitdagingen. De gemiddelde levensduur van de woningen neemt verder toe. Om de bestaande woningen geschikt te houden zijn aanpassingen en investeringen noodzakelijk. Tegelijkertijd is het noodzakelijk kritisch om te gaan met de besteding van de (beperkte) middelen en daarbij de juiste afwegingen te maken. Haag Wonen, TU Delft en DWVB hebben hiervoor de systematiek Moeten en Willen ontwikkeld. Daarbij werken we nauw samen met VBTM Advocaten. In het Kennisplatform worden kennis en ervaringen uitgewisseld over het gebruik van deze methode.