Bestuurslid Huurdersorganisatie Haag Wonen

Heb jij affiniteit met de (Haagse) volkshuisvesting en voldoende tijd beschikbaar om taken in het bestuur van de Huurdersorganisatie Haag Wonen op te pakken? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Algemeen

Het bestuur van de Huurdersorganisatie Haag Wonen (HOHW) voert overleg met de verhuurder, gemeente en andere overlegpartners om invloed uit te oefenen op het woongenot van huurders-/bewonerscollectieven. Het bestuur stimuleert en steunt huurders/bewoners bij het vinden van de juiste vorm en beleidsniveau van dit overleg om een optimaal resultaat te bereiken, nu en in de toekomst.

Ons werkgebied omvat de belangen van bewoners in huurwoningen van Haag Wonen. Het bestuur zet zich in voor collectieve belangen van deze bewoners, onafhankelijk, deskundig, betrokken, integer, verantwoordelijk, doortastend (of vasthoudend). We zijn open, persoonlijk aanspreekbaar en organiseren tegenwicht waar nodig.
We doen dit door actief huurders/bewoners te benaderen, betrekken, deel te laten nemen, ruimte en faciliteiten te bieden. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers, zijnde huurders die woonachtig zijn in een woning van de verhuurder Haag Wonen. Alle bestuursleden conformeren zich aan de voor deze organisatie van toepassing zijnde normen en waarden.

Functieprofiel 

De taken en bevoegdheden die bij de functie horen:
 • Vergaart kennis en beslist mee over beleids- en organisatiebrede thema’s.
 • Specialiseert zich binnen het bestuur op een onderdeel als huurbeleid, verhuurbeleid, servicekosten, duurzaamheid/energie, stedelijke ontwikkelingen, et cetera.
 • Neemt actief deel aan de bestuursvergaderingen.
 • Vertegenwoordigt een of meerdere toegewezen Haag Wonen-wijken, waarin contacten worden gelegd en onderhouden om de betrokkenheid met huurders(groepen) en/of wijkaangelegenheden te vergroten.
 • De thema’s die in de Bewoners Advies Groepen (BAG) zijn belegd zijn gekoppeld aan één of meerdere bestuursleden, die als ‘thema-eigenaar’ de voortgang binnen en buiten de Stichting bewaken en hierover terugkoppelen binnen het bestuur.
 • Het bestuurslid is nevengeschikt aan de overige bestuursleden.
 • Is bereid zich verder te ontwikkelen in thema’s en taken die bij de Huurdersorganisatie Haag Wonen een rol spelen.
Competenties:
 • Goede mondeling en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
 • Klantgericht.
 • Flexibel gedrag.
 • Teamspeler.
 • Bestuurlijke ervaring is een pre.
Persoonlijke kenmerken en gewenste motivatie:
 • Representatief.
 • Integer.
 • Betrokkenheid bij de Huurdersorganisatie Haag Wonen en Haag Wonen.
 • Affiniteit met de (Haagse) volkshuisvesting.
 • Aanpassingsvermogen.
 • Voldoende tijd beschikbaar om taken in het bestuur op te pakken.
 • Geen (vermeende) lokale/regionale belangenverstrengeling.

Solliciteren

Wilt u zich als bestuurslid aanmelden bij de Huurdersorganisatie Haag Wonen of meer informatie over deze functie? Stuur dan een e-mail naar info@hohw.org.