Over Haag Wonen

Haag Wonen is één van de drie grotere woningcorporaties in Den Haag. We bezitten ruim 22.000 woningen en 2.500 bedrijfsruimten in heel Den Haag. Zo'n 1 op de 10 mensen in Den Haag woont in een huis van Haag Wonen. De meeste van onze huizen staan in de Schilderswijk en Den Haag Zuidwest. We hebben ook woningen in onder meer Waldeck, Houtwijk, Zeeheldenkwartier, Bezuidenhout, Mariahoeve, Scheveningen en Wateringse Veld.

Goed wonen in Den Haag voor mensen met een bescheiden inkomen.

Dat is onze missie. Daar staan we voor. Als puur Haagse woningcorporatie verhuren wij passende, betaalbare en goed onderhouden woningen. Samen met onze bewoners en samenwerkingspartners werken we aan goed en duurzaam wonen. Zodat een huis ook echt een thuis kan zijn.

Hoe wij hiervoor zorgen, nu en in de toekomst, staat beschreven in onze visie en ambitie. Deze vormen samen het punt op de horizon dat als basis geldt voor ons handelen.

Passende huisvesting
Haag Wonen wil dat huurders een woning huren die past bij hun persoonlijke situatie: passend bij hun inkomen, bij hun huishoudsamenstelling, bij hun fysieke en sociale behoeften. Zowel nu als in de toekomst. 

Duurzaam wonen
Met een gezond binnenklimaat, goed geïsoleerde woningen en een aantrekkelijke leefomgeving zorgen wij ervoor dat onze huurders gezond kunnen wonen. 

Sociaal inclusief
Haag Wonen staat voor een samenleving, waarin iedereen kan meedoen. Waarin mensen met verschillende inkomens en achtergronden plezierig kunnen samenleven. 

Onze bijdrage

Onze missie en visie hebben we vertaald naar zes strategische doelstellingen voor de komende jaren:
  • Tevreden huurder
  • Goed wonen
  • Betaalbare woonlasten
  • Passend wonen
  • Toekomstbestendige organisatie
  • Financiële continuïteit
Hoe wij concrete invulling geven aan deze zes doelstellingen? Dat leest u in het volledige boekje De koers van Haag Wonen 2018+. Liever een gedrukt exemplaar ontvangen? Neem dan even contact met ons op.