Huurders, corporaties en gemeente willen meer, betere en duurzame betaalbare woningen

25 september 2019 ondertekenden huurdersorganisaties, woningcorporaties en wethouders Boudewijn Revis en Liesbeth van Tongeren de gezamenlijke raamovereenkomst prestatieafspraken voor Den Haag.

In de raamovereenkomst staan ambities en doelen die we met elkaar afspreken voor de periode tot 2024. Kort samengevat is de gezamenlijke ambitie om de betaalbare woningvoorraad (sociale huurwoningen) in Den Haag uit te breiden, te verbeteren en te verduurzamen. 

De belangrijkste gezamenlijke ambities zijn

  1. Tussen nu en 2024 16.000 woningen klaar hebben voor een gasloze installatie
  2. Kookgasaansluitingen verwijderen en elektrisch koken mogelijk maken in woningen waar geen gas wordt gebruikt om de woning te verwarmen.
  3. Waar mogelijk sociale huurwoningen bouwen: tenminste 30% sociaal in nieuwbouwprojecten in Den Haag

De huurdersorganisaties als volwaardige partner

Volgens de woningwet is het voor het eerst verplicht dat de huurdersorganisaties aan tafel zitten en medeondertekenen. In Den Haag liepen we voor de troepen uit, de vorige lokale prestatieafspraken waren de Haagse huurdersorganisaties ook al officieel partner aan de onderhandelingstafel. Dit gezamenlijke overleg tussen huurdersorganisaties, woningcorporaties en gemeente noemen we ook wel een tripartite overleg.

Veel aandacht voor duurzaamheid

In de raamovereenkomst prestatieafspraken is er veel aandacht voor duurzaamheid en schone energie vergeleken met de vorige overeenkomst. Het is een enorme opgave om ons voor te bereiden op een toekomst zonder aardgas, dat geldt ook voor de woningcorporaties. Den Haag heeft ruim 77.000 woningen met een sociale huurprijs onder de €720,42 die moeten worden voorbereid op verwarming zonder gas.  Niet zo gek dus dat hier veel aandacht voor is.

“Het proces heeft lang geduurd, kwaliteit ging boven snelheid” 

Inez Stapper, voorzitter van onze huurdersorganisatie, vindt dat de samenwerking uitstekend was: "Het proces heeft lang geduurd maar kwaliteit ging boven snelheid”. Tijdens intensief overleg in goede sfeer en met begrip voor elkaars uitgangspunten hebben we nu een goede basis voor 5 jaar prestatieafspraken. Wij hebben ons hard gemaakt voor 30% sociaal bij nieuwbouw en dat minstens 70% van de woningen bestemd wordt voor reguliere woningzoekers. Trots zijn we ook op afspraken voor huurders over verduurzamen en woonlasten.”

Benieuwd naar alle prestatieafspraken?

U vindt het hele document hier

Inez-uitsnede.jpg
Ria.jpg
Revis.jpg