Haagse huurders en corporaties vernieuwen Sociaal Statuut

Huurdersorganisaties van Staedion, Vestia en Haag Wonen hebben met hun woningcorporaties een vernieuwd Sociaal Statuut opgesteld en ondertekend. In het Sociaal Statuut staan afspraken over rechten en plichten, zoals de verhuisvergoeding en herhuisvesting, bij sloop/nieuwbouw of bij ingrijpende woningverbetering.

De afgelopen maanden hebben de Bewonersraad Haag Wonen, de Huurdersvereniging Haag Wonen, de Huurdersvereniging Staedion en de Huurdersraad Vestia in goed overleg met de drie Haagse corporaties het hernieuwde ‘Sociaal Statuut Den Haag bij actiegebiedaanwijzing’ opgesteld. Dat is nu klaar. Samen ondertekenden zij het Sociaal Statuut 2018-2022 in de huiskamer van Haag Wonen. 

Waarvoor is het Sociaal Statuut?
Haagse huurdersorganisaties en corporaties stellen dit Sociaal Statuut samen op om ervoor te zorgen dat er goede afspraken zijn over de wederzijdse rechten en plichten bij ingrijpende woningverbetering en sloop/nieuwbouw. Zo zorgen we er samen voor dat we eenduidig en helder communiceren over het proces, leggen we de rechten en plichten van huurders vast en maken we basisafspraken over herhuisvesting en vergoedingen.

Basis
Het Sociaal Statuut is in Den Haag dé basis voor een sociaal plan. In een sociaal plan maken een bewonerscommissie - of bewonersvertegenwoordigers - van een wooncomplex en de woningcorporatie afspraken over verder maatwerk als het wooncomplex gesloopt of ingrijpend verbeterd wordt. Elke corporatie heeft de inspanningsverplichting om met de huurdersvertegenwoordigers per complex een Sociaal Plan ‘op maat’ op te stellen. Uitgangspunt daarbij is het Sociaal Statuut en geldende wet- en regelgeving.