Direct naar de content

Bestuurder

Wij zijn op zoek naar een nieuwe bestuurder met de portefeuilles bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling. Om met ons te bouwen aan een mooie stad Den Haag en een toekomstbestendige, ambitieuze organisatie. Je vormt een collegiaal bestuur met de bestuursvoorzitter, die de portefeuilles uitvoering en strategie heeft.

Bobbi het vogeltje

Wij zijn Haag Wonen. Wij bouwen aan een mooie stad Den Haag. Een stad waarin mensen met een bescheiden inkomen goed en betaalbaar wonen. Wij zetten ons iedere dag in voor: het beste huis voor iedereen, simpel geregeld; duurzaam en betaalbaar wonen; gezond en veilig wonen; fijne en leefbare wijken.

Bestuurder bij Haag Wonen

Haag Wonen is één van de drie grotere woningcorporaties in Den Haag. Haag Wonen is een ambitieuze volkshuisvester in een veranderende context: daadkrachtig, klantgericht, open en transparant. Haag Wonen heeft zo’n 22.000 woningen en 2.500 bedrijfsruimten in de gemeente.

  • Maatschappelijke vraagstukken als leefbaarheid in de wijken, woningnood, wens om te bouwen, duurzaamheid, energietransitie en energiearmoede zijn aan de orde van de dag.
  • Je wordt bestuurder van Haag Wonen, met de portefeuilles bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling. Je vormt een collegiaal bestuur met de bestuursvoorzitter, die de portefeuilles uitvoering en strategie heeft.
  • Je kijkt uit naar het realiseren van procesverbetering. Daarnaast zijn datagedrevenheid, digitalisering, professionalisering en organisatieontwikkeling belangrijke aspecten.
  • Je bent dagelijks gericht op de langere termijn ontwikkeling van Haag Wonen in haar maatschappelijke context. Je hebt een visie op relevante ontwikkelingen en denkt toekomstgericht.
  • Je bent een ervaren, natuurlijke leider met strategisch inzicht. Je bent analytisch sterk, resultaatgericht en besluitvaardig.
  • Je past bij een besturingsfilosofie die uitgaat van richting (visie en strategie), ruimte (kaders en bevoegdheden) en ruggesteun (steun). De verantwoordelijkheden liggen bij de medewerkers die het werk doen.
  • Je hebt intrinsiek interesse in de klant. Je hecht waarde aan een goede relatie met de huurdersorganisatie en de OR.
  • Je voelt je goed in een grootstedelijke omgeving. Je wilt Den Haag leren kennen!

Informatie

Haag Wonen werkt samen met Whyz Executive Search in de zoektocht naar een  bestuurder. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Robin de Vries via .