Direct naar de content

Lid Raad van Commissarissen

Uitbreiden, verduurzamen en verbeteren van het bestaande bezit. Daar ligt de komende jaren de uitdaging voor Haag Wonen. Dat vraagt om herstructurering van delen van het vastgoed, maar ook om nieuwbouw. Ben jij die enthousiaste toezichthouder met visie op vastgoedvraagstukken en volkshuisvesting? Dan zoeken wij jou!

Bobbi het vogeltje

Haag Wonen

Woningcorporatie Haag Wonen is één van de grootste woningcorporaties in Den Haag. Haag Wonen verhuurt ca. 21.000 woningen en 2.500 bedrijfsruimten, parkeerplaatsen en garageboxen in 27 wijken in Den Haag. De meeste huizen staan in de Schilderswijk en Den Haag Zuidwest.

Dagelijks zetten ongeveer 250 medewerkers zich in voor ‘Goed wonen in Den Haag voor mensen met een bescheiden inkomen’. Dat doen zij in samenwerking met de bewoners, de Huurdersorganisatie Haag Wonen en andere samenwerkingspartners zoals de gemeente Den Haag, zorgverleners, wijkorganisaties, scholen en hulpdiensten.

De ambitie van Haag Wonen komt terug in de volgende pijlers:

 • Het beste huis voor iedereen, simpel geregeld: Haag Wonen zorgt voor woningen die passen bij ieders gezinssamenstelling en inkomen. Het moet zo makkelijk mogelijk zijn om huurzaken snel en simpel te regelen. Er wordt ook gewerkt aan het verbeteren van de doorstroming.
 • Duurzaam en betaalbaar wonen: Haag Wonen doet er alles aan om huurwoningen zo snel mogelijk energiezuinig te maken.
 • Gezond en veilig wonen: Haag Wonen werkt aan gezonde en veilige woningen. Er vindt grootschalig onderhoud en renovatie plaats om huizen vrij van schimmel en vocht te houden en met genoeg frisse lucht.
 • Leefbare wijken: Fijn wonen is meer dan alleen een fijn huis. Daarom werkt Haag Wonen samen met partners hard aan leefbare wijken. Denk bijvoorbeeld aan binnentuinen, ontmoetingsplekken en uitstraling van de entree.

Woningcorporaties staan allemaal voor dezelfde uitdaging om meer en sneller betaalbare woningen te bouwen die klaar zijn voor de toekomst. Haag Wonen heeft met andere woningcorporaties in Haaglanden de krachten gebundeld in de Bouwstroom Haaglanden. Ze zijn een aanbesteding gestart om gezamenlijk 2.000 conceptwoningen realiseren in de periode tot 2028.

Daarnaast blijft Haag Wonen werken aan de organisatie die in een steeds sneller veranderende wereld opereert. Dit vereist dat de organisatie op de toekomst is voorbereid. Met medewerkers die goed opgeleid zijn en goed zijn toegerust met up-to-date systemen.

De functie ‘Lid Raad van Commissarissen toezichthouder met profiel Vastgoed’ komt begin juni 2023 vrij. In deze profielschets tref je nadere informatie aan over Haag Wonen, de raad en het gewenste profiel van de nieuwe commissaris.

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen stelt het bestuur van Haag Wonen samen en treedt op als werkgever van het bestuur. De raad is verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het toezicht op het bestuur, op de condities waaronder het bestuur moet werken en op de algemene gang van zaken binnen Haag Wonen. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur.
Als partner in de stad stimuleert de raad het bestuur om zichtbaar en van meerwaarde te zijn voor de stad Den Haag.

Om de taken goed uit te voeren, onderzoekt de raad van commissarissen wat er bij de huurders(organisaties), de gemeente en andere belanghebbenden leeft. De raad legt verantwoording aan hen af over de manier waarop hij toezicht heeft gehouden.

De raad van commissarissen bestaat uit zes leden. Daarvan worden twee leden benoemd op basis van een bindende voordracht door de Huurdersorganisatie Haag Wonen en één door de ondernemingsraad. De raad kent twee commissies: de auditcommissie en de remuneratiecommissie. In principe houdt de raad vijf reguliere vergaderingen per jaar. Daarnaast besteden de leden van de Raad tijd aan diverse themabijeenkomsten, regelmatig locatiebezoek en eventuele bijzondere gebeurtenissen.

 

Algemeen profiel

De raad van commissarissen van Haag Wonen streeft naar een evenwichtige opbouw en diversiteit in de raad. Dit uit zich in verschillen in leeftijd, achtergrond, ervaring, specialismen en de verhouding tussen mannen en vrouwen. Daarmee spelen zij in op de maatschappelijke taak en positie die een corporatie inneemt, waarbij diverse aspecten een rol spelen.

Elk lid van de raad kan de hoofdlijnen van het totale beleid beoordelen en beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn of haar taak.

Van ieder lid van de raad wordt verwacht dat hij of zij:

 • over een academisch werk- en denkniveau beschikt;
 • gevoel heeft voor maatschappelijke verhoudingen en invloeden;
 • brede maatschappelijke belangstelling heeft;
 • hart heeft voor de organisatie en haar huurders;
 • integer is; gevoel voor ethiek, een voorbeeld voor anderen;
 • conflicten kan voorkomen of oplossen, mensen in hun waarde laat, kan openstaan voor kritiek;
 • beschikt over analytisch vermogen;
 • het vermogen heeft om hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden;
 • samenwerkingsbereid is; neemt zelf contact op om te overleggen;
 • beschikt over overtuigingskracht.

 
 

Profiel Lid Raad van Commissarissen

Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:

 • kennis en ervaring heeft op het gebied van vastgoedontwikkeling en vastgoedbeheer;
 • kennis en affiniteit heeft met volkshuisvesting;
 • bekend is met exploitatie, (her)ontwikkeling en realisatie van vastgoed en de samenwerking met marktpartijen;
 • in staat is om investeringsvoorstellen zakelijk en scherp te beoordelen op haalbaarheid en risico’s;
 • inspireert op het gebied van nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van duurzaamheid en planologie;
 • een sparringpartner is voor het bestuur;
 • kennis en ervaring met digitalisering en cybersecurity is een duidelijke pre;
 • bij voorkeur gevoel heeft met de regio en het werkgebied van Haag Wonen en de grootstedelijke problematiek.

 

Competenties & persoonlijkheid

De kandidaat die wij zoeken is:

 • betrokken en verbindend;
 • goed in staat tot onafhankelijke oordeelsvorming;
 • in staat de goede vragen te stellen en durft door te vragen;
 • een integere, authentieke en verbindende persoonlijkheid.
 • zakelijk en rationeel;
 • nieuwsgierig en gaat open een gesprek in en weet ook ruimte te geven en is in staat verbanden te leggen;
 • staat stevig in zijn of haar schoenen.

 

Reactie en procedure

Ben jij die enthousiaste toezichthouder met visie op vastgoedvraagstukken en volkshuisvesting? Dan nodigen wij je graag uit om jouw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. drs. Miranda Been, telefoon (035) 5430088, e-mail:  o.v.v. ref.nr. 39297.

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van jouw gegevens gewaarborgd.

De benoeming van het nieuwe Lid Raad van Commissarissen van Haag Wonen zal plaatsvinden conform de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties.