Direct naar de content

Disclaimer

Haag Wonen verklaart dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. De mogelijkheid bestaat echter altijd dat bepaalde informatie onjuist of onvolledig is. Alle informatie is vrijblijvend zodat aan de gegevens op de website geen rechten kunnen worden ontleend.

Haag Wonen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of onjuistheden die in deze website voorkomen of voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website behoren toe aan Haag Wonen. Het is niet toegestaan zonder toestemming van Haag Wonen de informatie vermeld op de website te verveelvoudigen of openbaar te maken anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Vertalingen via Google Translate

De website van Haag Wonen kan vertalingen bevatten die worden aangeboden door Google. Google wijst alle garanties af met betrekking tot de vertalingen, expliciet of impliciet, met inbegrip van enige garanties van nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.