Direct naar de content

Aanpassing in huis (Wmo)

Wil je een aanpassing in je huurwoning omdat je ziek bent of een beperking hebt (gekregen)? We leggen uit hoe je dit doet.

Heb je door ouderdom, een ziekte of beperking een aanpassing nodig in je huurwoning? Zoals een traplift of weghalen van drempels? Dit regel je via de gemeente. Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kun je een aanvraag doen voor wat je nodig hebt. Dankzij die wet krijg je de aanpassing voor een deel of helemaal vergoed. Op de website van de gemeente lees je precies wat de Wmo is en hoe het werkt.

Hoe vraag je de aanpassing aan

Je kunt de aanvraag online doen of bij een servicepunt van de gemeente als je hulp wilt bij je aanvraag. De gemeente laat je weten welke aanpassingen je huis krijgt en of zij de aanpassing voor een deel of helemaal vergoeden. De gemeente geeft aan ons door hoe we je huis moeten aanpassen. Wij regelen daarna dat een bedrijf de aanpassing doet. We maken een afspraak met je wanneer ze dit komen doen.

Aanvraag Wmo doen

Bobbi het vogeltje

Vragen over Wmo

Wanneer kan ik verlaging van mijn huur aanvragen?
Je kunt in de volgende gevallen verlaging van je huur aanvragen:
  • Je hebt in de afgelopen drie jaar een of meerdere inkomensafhankelijke huurverhoging(en) gehad en je inkomen is daarna gedaald of iemand in je huishouden heeft een handicap of chronische ziekte.
  • Je huur is in 2024 hoger dan € 577,91 en je inkomen is gedaald waardoor je recht hebt op huurverlaging naar €577,91. Je kan deze verlaging aanvragen tot en met 30 december 2024. 
  • Je hebt een sociaal huurcontract met een huur hoger dan € 879,66 en je hebt met je inkomen recht op huurtoeslag. Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een huurverlaging tot € 879,66.

Alle informatie over de voorwaarden voor huurverlaging en hoe je het aanvraagt lees je op de pagina Verlaging huur aanvragen.  

Welke regels gelden voor huurverhoging bij handicap of chronische ziekte?
Heb jij of iemand bij jou in huis een handicap of chronische ziekte? Dan mogen wij geen inkomensafhankelijke huurverhoging vragen. Je moet dan wel aan één van de volgende voorwaarden voldoen:
  • Jij of je huisgenoot krijgt volgens het Besluit zorgverzekering voor een jaar of langer minimaal 10 uur per week verpleging of verzorging thuis.
  • Jij of je huisgenoot heeft een waardering voor mantelzorg gekregen van de gemeente Den Haag volgens de Wet op maatschappelijke ondersteuning 2015. Degene die mantelzorg krijgt moet daarbij onderdeel zijn van het huishouden.
  • Jij of je huisgenoot heeft een zorgindicatie volgens de Wet langdurige zorg voor verblijf of voor direct oproepbare assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen.
  • Je woning is aangepast op basis van een beschikking voor voorzieningen aan de woonruimte volgens de Wet voorzieningen gehandicapten of de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
  • Jij of je huisgenoot is blind en heeft hiervoor een verklaring van de huisarts.
Geldt bovenstaande voor jouw situatie en heb je wel een inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen? Maak dan bezwaar voor 1 juli 2024. Stuur bij het bezwaar documenten mee die laten zien dat één van bovenstaande situaties voor jou geldt. Is het net 1 juli geweest? Dan kun je ons vragen om huurverlaging. Dat kan tot drie jaar na ingangsdatum van een inkomensafhankelijke huurverhoging.