Direct naar de content

Verlaging huur aanvragen

In sommige gevallen kun je ons vragen om de huur te verlagen. We leggen uit wanneer dit kan en hoe je het aanvraagt.

Je kunt verlaging van de huur aanvragen in de volgende gevallen:

 • Je hebt in de afgelopen drie jaar inkomensafhankelijke huurverhoging gehad en je inkomen is daarna gedaald of iemand in je huishouden heeft een handicap of chronische ziekte.
 • Je huur is op 1 juli 2023 hoger dan € 575,03 en je inkomen is gedaald waardoor je recht hebt op huurverlaging naar € 575,03. Je kan deze verlaging aanvragen tot en met december 2024.
 • Je hebt een sociaal huurcontract met een huur hoger dan € 808,06 en je hebt met je inkomen recht op huurtoeslag. Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een huurverlaging tot € 808,06.

Hoe vraag je verlaging aan?

Stuur ons een brief of e-mail. Hierin vraag je ons om de huur te verlagen. Schrijf op waarom dit nodig is volgens jou. Hieronder lees je een aantal situaties. Kijk welke op jou van toepassing is en stuur de gevraagde gegevens mee met de brief of e-mail.

Ik heb in de afgelopen drie jaar één of meerdere inkomensafhankelijke huurverhoging(en) gehad: 

 • Uittreksel woningtoewijzing gezin (BRP) van de gemeente Den Haag. Op dit document staat hoeveel bewoners (met naam en geboortedatum) op het adres staan ingeschreven. Als op dit document één of meerdere personen staan zonder naam en geboortedatum, moet je van deze personen ook nog een persoonlijk uittreksel basisregistratie personen (BRP) mee sturen.
 • Inkomensverklaringen van de Belastingdienst van alle personen van 15 jaar en ouder die op jouw adres ingeschreven staan. Het inkomen moet in het jaar van de inkomensafhankelijke huurverhoging al gedaald zijn. Dit kun je alleen met een inkomensverklaring van de Belastingdienst van dat betreffende jaar aantonen.
 • Is je inkomen lager geworden dan op de inkomensverklaring staat? En heb je dit jaar inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen en is de bezwaarperiode voorbij? Stuur dan van alle werkende personen loonstroken en/of uitkeringsgegevens van de laatste drie maanden mee.
 • Vraag je verlaging omdat jij of je huisgenoot een handicap en/of chronische ziekte heeft? Stuur dan één van de volgende documenten mee:
  • Bewijs van de indicatiestelling voor zorg (dit heette voorheen de ‘CIZ-indicatie’).
  • De beschikking op grond van de WMO (Wet op maatschappelijke ondersteuning).
  • Als er iemand in je huishouden blind is, een verklaring van de huisarts.

Mijn huur is hoger dan € 575,03 en ik heb recht op de eenmalige huurverlaging naar € 575,03: 

 • Opgestelde en ondertekende verklaring hoeveel bewoners (met naam en geboortedatum) op jouw adres staan ingeschreven.
 • Stuur van alle personen vanaf 27 jaar loonstroken en/of uitkeringsgegevens van de laatste zes maanden mee.

Ik heb een sociaal huurcontract met een huur hoger dan € 808,06 en recht op huurtoeslag: 

 • Uittreksel woningtoewijzing gezin (BRP) van de gemeente Den Haag. Op dit document staat hoeveel bewoners (met naam en geboortedatum) op het adres staat ingeschreven. Als op dit document één of meerdere personen staan zonder naam en geboortedatum, moet je van deze personen ook nog een persoonlijk uittreksel basisregistratie personen (BRP) mee sturen.
 • Inkomensverklaringen van de Belastingdienst van alle personen van 15 jaar en ouder die op jouw adres ingeschreven staan.
 • Is je inkomen lager geworden dan op de inkomensverklaring staat? Stuur dan van alle werkende personen loonstroken en/of uitkeringsgegevens van de laatste drie maanden mee.

Doe genoeg postzegels op je brief en stuur deze naar:

Haag Wonen
Postbus 250
2501 CG Den Haag
info@haagwonen.nl

Als we je verzoek goedkeuren

Als wij het eens zijn met je verzoek, passen wij de huurprijs aan. De lagere huur gaat in 2 maanden nadat wij je aanvraag (compleet) hebben ontvangen.

Als we je verzoek afkeuren

Als wij het niet eens zijn met je verzoek, kun je de Huurcommissie vragen om je verzoek te beoordelen. Ook kost het geld om de huurcommissie te laten meekijken. Is de Huurcommissie het eens met je verzoek? Dan passen wij alsnog je huur aan. Meer informatie over het aanvragen van huurverlaging vind je op de website van de huurcommissie.

Bobbi het vogeltje

Vragen over verlagen huurprijs

Wanneer kan ik verlaging van mijn huur aanvragen?
Je kunt in de volgende gevallen verlaging van je huur aanvragen:
 • Je hebt in de afgelopen drie jaar inkomensafhankelijke huurverhoging gehad en je inkomen is daarna gedaald of iemand in je huishouden heeft een handicap of chronische ziekte. 
 • Je huur op 1 juli 2023 hoger dan € 575,03 en je inkomen is gedaald waardoor je recht hebt op huurverlaging naar € 575,03. Je kan deze verlaging aanvragen tot en met 30 december 2024.
 • Je hebt een sociaal huurcontract met een huur hoger dan € 808,06 en je hebt met je inkomen recht op huurtoeslag.
Wat is de huishoudverklaring van de Belastingdienst?

Dit is een verklaring van de Belastingdienst. Hierin staat dat je inkomen hoger is dan het jaarinkomen waarvoor alleen de basisverhoging van de huurprijs geldt. Je krijgt de huishoudverklaring bij de brief over de jaarlijke aanpassing van de huurprijs. Wij zien niet hoe hoog je jaarinkomen is. Wij gebruiken de verklaring alleen om te kijken met welk bedrag we de huurprijs maximaal mogen verhogen. Daarna gooien we deze gegevens weg.

Welke regels gelden voor huurverhoging bij handicap of chronische ziekte?
Heb jij of iemand bij jou in huis een handicap of chronische ziekte? Dan mogen wij geen inkomensafhankelijke huurverhoging vragen. Je moet dan wel aan één van de volgende voorwaarden voldoen:
 • Jij of je huisgenoot krijgt volgens het Besluit zorgverzekering voor een jaar of langer minimaal 10 uur per week verpleging of verzorging thuis.
 • Jij of je huisgenoot heeft een waardering voor mantelzorg gekregen van de gemeente Den Haag volgens de Wet op maatschappelijke ondersteuning 2015. Degene die mantelzorg krijgt moet daarbij onderdeel zijn van het huishouden.
 • Jij of je huisgenoot heeft een zorgindicatie volgens de Wet langdurige zorg voor verblijf of voor direct oproepbare assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen.
 • Je woning is aangepast op basis van een beschikking voor voorzieningen aan de woonruimte volgens de Wet voorzieningen gehandicapten of de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
 • Jij of je huisgenoot is blind en heeft hiervoor een verklaring van de huisarts.
Geldt bovenstaande voor jouw situatie en heb je toch een inkomensafhankelijke verhoging gekregen? Dan kun je bezwaar maken voor 1 juli 2023. Stuur bij het bezwaar ook documenten mee die laten zien dat één van bovenstaande situaties voor jou geldt. Is het net 1 juli geweest? Dan kun je ons vragen om huurverlaging.
Ik kan mijn huur niet betalen. Wat nu? 

Neem contact op met ons via mijnHaagWonen of bel ons op (070) 250 70 70. We bespreken wat er aan de hand is en hoe wij je kunnen helpen.

mijnHaagWonen

Mijn inkomen wordt (veel) lager, wat nu?

Op onze pagina over verlaging van je huur lees je hoe je huurverlaging aanvraagt. Ook kun je huurtoeslag aanvragen. Heb je hulp nodig? Neem contact op met ons via mijnHaagWonen of bel ons op (070) 250 70 70.
We bespreken wat er aan de hand is en hoe wij je kunnen helpen.

mijnHaagWonen

Wanneer kan ik de huurcommissie om hulp vragen?
De huurcommissie kan je helpen als je het met ons niet eens bent over:
 • de hoogte van de huurprijs
 • het onderhoud van je huurwoning
 • de servicekosten
Nadat je de huurcommissie om hulp hebt gevraagd, geven zij een antwoord waaraan jij en Haag Wonen zich moeten houden. Als de huurcommissie je geen gelijk geeft, betaal je een kleine vergoeding. Je leest meer over wat de huurcommissie kan doen op de website van de huurcommissie.
Hoe maak ik bezwaar tegen de huurverhoging?

Vul het formulier Bezwaarschrift huurverhoging in en stuur het naar ons. Het is nodig dat we je bezwaarschrift voor 30 juni binnen hebben. Meer informatie lees je op de pagina Bezwaar huurverhoging.

Download formulier Bezwaarschrift huurverhoging

×

Spoedlijn minder goed bereikbaar
Onze spoedlijn is minder goed bereikbaar vanwege drukte op de lijn. Dat zorgt voor lange wachttijden. Het duurt daarom helaas even voordat je iemand aan de lijn krijgt. Vooral vanaf de vrijdagmiddag en gedurende weekenden kunnen wachttijden oplopen. Hou hier rekening mee als je de spoedlijn belt.

Géén dringende spoed en kan je vraag of melding wachten?
Bel ons dan de eerstvolgende werkdag tijdens de normale openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 16.30 uur en vrijdag van 8.00 uur tot 12.00 uur.

Onze excuses voor het ongemak.