Direct naar de content

Verlaging huur aanvragen

In sommige gevallen kun je ons vragen om de huur te verlagen. We leggen uit wanneer dit kan en hoe je het aanvraagt.

Je kunt verlaging van de huur aanvragen in de volgende gevallen:

 • Je hebt in de afgelopen drie jaar inkomensafhankelijke huurverhoging gehad en je inkomen is daarna gedaald of iemand in je huishouden heeft een handicap of chronische ziekte.
 • Je huur is op 1 juli 2023 hoger dan € 575,03 en je inkomen is gedaald waardoor je recht hebt op huurverlaging naar € 575,03. Je kan deze verlaging aanvragen tot en met december 2024.
 • Je hebt een sociaal huurcontract met een huur hoger dan € 808,06 en je hebt met je inkomen recht op huurtoeslag. Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een huurverlaging tot € 808,06.

Hoe vraag je verlaging aan

Stuur ons een brief. Hierin vraag je ons om de huur te verlagen. Schrijf op waarom dit nodig is volgens jou. Stuur onderstaande gegevens mee:

 • Uittreksel woningtoewijzing gezin (BRP) van de gemeente Den Haag. Op dit document staat hoeveel bewoners (met naam en geboortedatum) op het adres staan ingeschreven. Als op dit document een of meerdere personen staan zonder naam en geboortedatum, moet u van deze personen ook nog een persoonlijk uittreksel basisregistratie personen (BRP) mee te sturen
 • Vraag je huurverlaging omdat je inkomen is gedaald? Stuur dan inkomensverklaringen van de Belastingdienst van alle personen die op jouw adres ingeschreven staan mee. Dit geldt ook voor kinderen jonger dan 23 jaar. Stuur de nieuwste verklaring die je hebt. De verklaring mag niet ouder zijn dan 2 jaar. In de verklaring moeten de inkomens van alle ingeschreven personen op jouw adres staan. Dit geldt ook voor kinderen jonger dan 23 jaar. Is je inkomen lager geworden dan op de inkomensverklaring staat? Stuur dan van alle werkende personen loonstroken en/of uitkeringsgegevens van de laatste drie maanden mee. Zo kunnen we goed zien wat je inkomen nu echt is.
 • Vraag je verlaging omdat jij of je huisgenoot een handicap en/of chronische ziekte heeft? Stuur dan één van de volgende documenten mee:
  • Bewijs van de indicatiestelling voor zorg (dit heette vroeger de ‘CIZ-indicatie’).
  • De beschikking op grond van de Wmo (Wet op maatschappelijke ondersteuning).
  • Als er iemand een visuele beperking heeft, een verklaring van de huisarts.

Doe genoeg postzegels op je brief en stuur deze naar:

Haag Wonen
Postbus 250
2501 CG Den Haag

Als we je verzoek goedkeuren

Als wij het eens zijn met je verzoek, passen wij de huurprijs aan. De lagere huur gaat in 2 maanden nadat wij je aanvraag (compleet) hebben ontvangen.

Als we je verzoek afkeuren

Als wij het niet eens zijn met je verzoek, kun je de Huurcommissie vragen om je verzoek te beoordelen. Ook kost het geld om de huurcommissie te laten meekijken. Is de Huurcommissie het eens met je verzoek? Dan passen wij alsnog je huur aan. Meer informatie over het aanvragen van huurverlaging vind je op de website van de huurcommissie.

Bobbi het vogeltje

Vragen over verlagen huurprijs

Wanneer kan ik verlaging van mijn huur aanvragen?
Je kunt in de volgende gevallen verlaging van je huur aanvragen:
 • Je hebt in de afgelopen drie jaar inkomensafhankelijke huurverhoging gehad en je inkomen is daarna gedaald of iemand in je huishouden heeft een handicap of chronische ziekte. 
 • Je huur op 1 juli 2023 hoger dan € 575,03 en je inkomen is gedaald waardoor je recht hebt op huurverlaging naar € 575,03. Je kan deze verlaging aanvragen tot en met 30 december 2024.
 • Je hebt een sociaal huurcontract met een huur hoger dan € 808,06 en je hebt met je inkomen recht op huurtoeslag.
Wat is de huishoudverklaring van de Belastingdienst?

Dit is een verklaring van de Belastingdienst. Hierin staat dat je inkomen hoger is dan het jaarinkomen waarvoor alleen de basisverhoging van de huurprijs geldt. Je krijgt de huishoudverklaring bij de brief over de jaarlijke aanpassing van de huurprijs. Wij zien niet hoe hoog je jaarinkomen is. Wij gebruiken de verklaring alleen om te kijken met welk bedrag we de huurprijs maximaal mogen verhogen. Daarna gooien we deze gegevens weg.

Welke regels gelden voor huurverhoging bij handicap of chronische ziekte?
Heb jij of iemand bij jou in huis een handicap of chronische ziekte? Dan mogen wij geen inkomensafhankelijke huurverhoging vragen. Je moet dan wel aan één van de volgende voorwaarden voldoen:
 • Jij of je huisgenoot krijgt volgens het Besluit zorgverzekering voor een jaar of langer minimaal 10 uur per week verpleging of verzorging thuis.
 • Jij of je huisgenoot heeft een waardering voor mantelzorg gekregen van de gemeente Den Haag volgens de Wet op maatschappelijke ondersteuning 2015. Degene die mantelzorg krijgt moet daarbij onderdeel zijn van het huishouden.
 • Jij of je huisgenoot heeft een zorgindicatie volgens de Wet langdurige zorg voor verblijf of voor direct oproepbare assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen.
 • Je woning is aangepast op basis van een beschikking voor voorzieningen aan de woonruimte volgens de Wet voorzieningen gehandicapten of de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
 • Jij of je huisgenoot is blind en heeft hiervoor een verklaring van de huisarts.
Geldt bovenstaande voor jouw situatie en heb je toch een inkomensafhankelijke verhoging gekregen? Dan kun je bezwaar maken voor 1 juli 2023. Stuur bij het bezwaar ook documenten mee die laten zien dat één van bovenstaande situaties voor jou geldt. Is het net 1 juli geweest? Dan kun je ons vragen om huurverlaging.
Ik kan mijn huur niet betalen. Wat nu? 

Neem contact op met ons via mijnHaagWonen of bel ons op (070) 250 70 70. We bespreken wat er aan de hand is en hoe wij je kunnen helpen.

mijnHaagWonen

Mijn inkomen wordt (veel) lager, wat nu?

Op onze pagina over verlaging van je huur lees je hoe je huurverlaging aanvraagt. Ook kun je huurtoeslag aanvragen. Heb je hulp nodig? Neem contact op met ons via mijnHaagWonen of bel ons op (070) 250 70 70.
We bespreken wat er aan de hand is en hoe wij je kunnen helpen.

mijnHaagWonen

Wanneer kan ik de huurcommissie om hulp vragen?
De huurcommissie kan je helpen als je het met ons niet eens bent over:
 • de hoogte van de huurprijs
 • het onderhoud van je huurwoning
 • de servicekosten
Nadat je de huurcommissie om hulp hebt gevraagd, geven zij een antwoord waaraan jij en Haag Wonen zich moeten houden. Als de huurcommissie je geen gelijk geeft, betaal je een kleine vergoeding. Je leest meer over wat de huurcommissie kan doen op de website van de huurcommissie.
Hoe maak ik bezwaar tegen de huurverhoging?

Vul het formulier Bezwaarschrift huurverhoging in en stuur het naar ons. Het is nodig dat we je bezwaarschrift voor 30 juni binnen hebben. Meer informatie lees je op de pagina Bezwaar huurverhoging.

Download formulier Bezwaarschrift huurverhoging