Direct naar de content

Verlaging huur aanvragen

In sommige gevallen kun je ons vragen om de huur te verlagen. We leggen uit wanneer dit kan en hoe je het aanvraagt.

Je kunt verlaging van de huur aanvragen in de volgende gevallen:

 • Je hebt in de afgelopen drie jaar een of meerdere inkomensafhankelijke huurverhoging(en) gehad en je inkomen is daarna gedaald of iemand in je huishouden heeft een handicap of chronische ziekte.
 • Je huur is in 2024 hoger dan € 577,91 en je inkomen is gedaald waardoor je recht hebt op huurverlaging naar € 577,91. Je kan deze verlaging aanvragen tot en met 30 december 2024. Let op: heb je in 2023 een eenmalige huurverlaging naar € 575,03 gekregen dan kan je geen huurverlaging  aanvragen. 
 • Je hebt een sociaal huurcontract met een huur hoger dan € 879,66 en je hebt met je inkomen recht op huurtoeslag. Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een huurverlaging tot € 879,66. 

Kom ik in aanmerking voor verlaging van mijn huur?

Hieronder lees je waar je aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor huurverlaging. 

Ik heb in de afgelopen drie jaar één of meerdere inkomensafhankelijke huurverhoging(en) gehad: 

Als je inkomen is gedaald, kan dat recht geven op huurverlaging van een inkomensafhankelijke huurverhoging die je in 2022, 2023 of 2024 hebt gekregen. Je gedaalde inkomen moet dan wel lager zijn dan de inkomensgrenzen die golden in het jaar dat je de inkomensafhankelijke huurverhoging kreeg. In onderstaande tabel staan de inkomensgrenzen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging van de afgelopen jaren: 

De inkomensafhankelijke huurverhoging geldt niet voor huishoudens met een persoon met een handicap of chronische ziekte. Dus ook als je inkomen niet gedaald is kan je recht hebben op huurverlaging van een inkomensafhankelijke huurverhoging die je in 2022, 2023 of 2024 hebt gekregen. Je moet wel kunnen aantonen dat deze situatie voor jou van toepassing was in het jaar van de inkomensafhankelijke huurverhoging. 

Mijn huur is hoger dan € 577,91 en ik heb recht op de eenmalige huurverlaging naar € 577,91: 

Je hebt recht op de eenmalige huurverlaging naar € 577,91 als je aan de volgende vooraarden voldoet: 

 • Je huur is hoger dan € 577,91. 
 • Je huurcontract is op 1 maart 2023 of eerder ingegaan. 
 • Je hebt in 2023 geen eenmalige huurverlaging naar € 575,03 gekregen.
 • Je voldoet aan de volgende inkomenseisen: 

Ik heb een sociaal huurcontract met een huur hoger dan € 879,66 en recht op huurtoeslag: 

Je komt bij Haag Wonen in aanmerking voor een huurverlaging naar € 879,66 als je aan de volgende vooraarden voldoet: 

 • Je huurt een zelfstandige woning met een sociaal huurcontract. 
 • Je huur is hoger dan € 879,66 en kan daardoor geen huurtoeslag aanvragen. 
 • Je hebt een inkomen waarmee je recht hebt op huurtoeslag: 

Hoe vraag je verlaging aan?

Stuur ons een bericht via mijnHaagWonen of mail ons. Hierin vraag je ons om de huur te verlagen. Geef aan waarom dit nodig is volgens jou. Hieronder staan een aantal situaties waarbij je huurverlaging kan aanvragen. Kijk welke op jou van toepassing is en stuur de gevraagde gegevens mee. 

Ik heb in de afgelopen drie jaar één of meerdere inkomensafhankelijke huurverhoging(en) gehad: 

 • Uittreksel woningtoewijzing gezin (BRP) van de gemeente Den Haag. Op dit document staat hoeveel bewoners (met naam en geboortedatum) op het adres staan ingeschreven. Als op dit document één of meerdere personen staan zonder naam en geboortedatum, moet je van deze personen ook nog een persoonlijk uittreksel basisregistratie personen (BRP) mee sturen.
 • Inkomensverklaringen van de Belastingdienst van alle personen van 15 jaar en ouder die op jouw adres ingeschreven staan.
 • Is je inkomen lager geworden dan op de inkomensverklaring staat? Stuur dan loonstroken en/of uitkeringsgegevens van de laatste drie maanden mee van alle personen van 15 jaar en ouder die op jouw adres ingeschreven staan. 
 • Vraag je verlaging omdat jij of je huisgenoot een handicap en/of chronische ziekte heeft? Stuur dan één van de volgende documenten mee:
  • Bewijs van de indicatiestelling voor zorg (dit heette voorheen de ‘CIZ-indicatie’).
  • De beschikking op grond van de WMO (Wet op maatschappelijke ondersteuning).
  • Als er iemand in je huishouden een visuele beperking heeft, een verklaring van de huisarts.

Mijn huur is hoger dan € 577,91 en ik heb recht op de eenmalige huurverlaging naar € 577,91: 

 • Opgestelde en ondertekende verklaring hoeveel bewoners (met naam en geboortedatum) op jouw adres staan ingeschreven.
 • Stuur van alle personen vanaf 27 jaar loonstroken en/of uitkeringsgegevens van de laatste zes maanden mee.

Ik heb een sociaal huurcontract met een huur hoger dan € 879,66 en recht op huurtoeslag: 

 • Uittreksel woningtoewijzing gezin (BRP) van de gemeente Den Haag. Op dit document staat hoeveel bewoners (met naam en geboortedatum) op het adres staat ingeschreven. Als op dit document één of meerdere personen staan zonder naam en geboortedatum, moet je van deze personen ook nog een persoonlijk uittreksel basisregistratie personen (BRP) mee sturen.
 • Inkomensverklaringen van de Belastingdienst van alle personen van 15 jaar en ouder die op jouw adres ingeschreven staan.
 • Is je inkomen lager geworden dan op de inkomensverklaring staat? Stuur dan van alle werkende personen loonstroken en/of uitkeringsgegevens van de laatste drie maanden mee.

Kies je ervoor om een brief te sturen? Doe genoeg postzegels op je brief en stuur deze naar:

Haag Wonen
Postbus 250
2501 CG Den Haag
info@haagwonen.nl

Als we je verzoek goedkeuren

Als wij het eens zijn met je verzoek, passen we de huurprijs aan. Je verzoek moet minimaal 2 maanden voor de ingangsdatum bij ons binnen zijn gekomen. De ingangsdatum van de lagere huur is dan uiterlijk 2 maanden nadat wij je aanvraag (compleet) hebben ontvangen. 

Als we je verzoek afkeuren

Als wij het niet eens zijn met je verzoek, leggen we je uit waarom we je verzoek afwijzen. Als je het daar niet mee eens bent, kan je de Huurcommissie vragen om je verzoek te beoordelen. Is de Huurcommissie het eens met je verzoek? Dan passen wij alsnog de huur aan. Meer informatie over het laten beoordelen van een verzoek huurverlaging door de Huurcommissie vind je op de website van de Huurcommissie. 

Bobbi het vogeltje

Vragen over verlagen huurprijs

Wanneer kan ik verlaging van mijn huur aanvragen?
Je kunt in de volgende gevallen verlaging van je huur aanvragen:
 • Je hebt in de afgelopen drie jaar een of meerdere inkomensafhankelijke huurverhoging(en) gehad en je inkomen is daarna gedaald of iemand in je huishouden heeft een handicap of chronische ziekte.
 • Je huur is in 2024 hoger dan € 577,91 en je inkomen is gedaald waardoor je recht hebt op huurverlaging naar €577,91. Je kan deze verlaging aanvragen tot en met 30 december 2024. 
 • Je hebt een sociaal huurcontract met een huur hoger dan € 879,66 en je hebt met je inkomen recht op huurtoeslag. Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een huurverlaging tot € 879,66.

Alle informatie over de voorwaarden voor huurverlaging en hoe je het aanvraagt lees je op de pagina Verlaging huur aanvragen.  

Wat is de huishoudverklaring van de Belastingdienst?

Dit is een verklaring van de Belastingdienst die wij ontvangen als je een hoger inkomen hebt en we een inkomensafhankelijke huurverhoging mogen vragen. Je krijgt de huishoudverklaring dan bij de brief over de jaarlijkse aanpassing van de huurprijs. Wij horen van de Belastingdienst in welke inkomenscategorie je valt. Zij vertellen ons niet het precieze bedrag. Wij weten dus niet hoe hoog je inkomen is. Wij gebruiken de verklaring alleen om te kijken met welk bedrag we de huurprijs mogen verhogen. Daarna gooien we deze gegevens weg. 

Welke regels gelden voor huurverhoging bij handicap of chronische ziekte?
Heb jij of iemand bij jou in huis een handicap of chronische ziekte? Dan mogen wij geen inkomensafhankelijke huurverhoging vragen. Je moet dan wel aan één van de volgende voorwaarden voldoen:
 • Jij of je huisgenoot krijgt volgens het Besluit zorgverzekering voor een jaar of langer minimaal 10 uur per week verpleging of verzorging thuis.
 • Jij of je huisgenoot heeft een waardering voor mantelzorg gekregen van de gemeente Den Haag volgens de Wet op maatschappelijke ondersteuning 2015. Degene die mantelzorg krijgt moet daarbij onderdeel zijn van het huishouden.
 • Jij of je huisgenoot heeft een zorgindicatie volgens de Wet langdurige zorg voor verblijf of voor direct oproepbare assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen.
 • Je woning is aangepast op basis van een beschikking voor voorzieningen aan de woonruimte volgens de Wet voorzieningen gehandicapten of de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
 • Jij of je huisgenoot is blind en heeft hiervoor een verklaring van de huisarts.
Geldt bovenstaande voor jouw situatie en heb je wel een inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen? Maak dan bezwaar voor 1 juli 2024. Stuur bij het bezwaar documenten mee die laten zien dat één van bovenstaande situaties voor jou geldt. Is het net 1 juli geweest? Dan kun je ons vragen om huurverlaging. Dat kan tot drie jaar na ingangsdatum van een inkomensafhankelijke huurverhoging. 
Ik kan mijn huur niet betalen. Wat nu? 

Neem contact op met ons via mijnHaagWonen of bel ons op (070) 250 70 70. We bespreken wat er aan de hand is en hoe wij je kunnen helpen.

mijnHaagWonen

Mijn inkomen wordt (veel) lager, wat nu?

Op onze pagina over verlaging van je huur lees je hoe je huurverlaging aanvraagt. Ook kun je huurtoeslag aanvragen. Heb je hulp nodig? Neem contact op met ons via mijnHaagWonen of bel ons op (070) 250 70 70. We bespreken wat er aan de hand is en hoe wij je kunnen helpen.

mijnHaagWonen

Wanneer kan ik de Huurcommissie om hulp vragen?
De Huurcommissie kan je helpen als je het met ons niet eens bent over:
 • de hoogte van de huurprijs
 • het onderhoud van je huurwoning
 • de servicekosten
Nadat je de Huurcommissie om hulp hebt gevraagd, geven zij een antwoord waaraan jij en Haag Wonen zich moeten houden. Als de Huurcommissie je geen gelijk geeft, betaal je een kleine vergoeding. Je leest meer over wat de Huurcommissie kan doen op de website van de Huurcommissie.
Hoe maak ik bezwaar tegen de huurverhoging?

Vul het formulier Bezwaarschrift huurverhoging in en stuur het naar ons. Het is nodig dat we je bezwaarschrift voor 30 juni binnen hebben. Meer informatie lees je op de de website van de Huurcommissie. 

Download formulier Bezwaarschrift huurverhoging