Direct naar de content

Bezwaar huurverhoging

Ben je het niet eens met de verhoging van de huurprijs? Dan kun je bezwaar maken. Lees wanneer dit kan en hoe je dit doet. 

Heb je een brief gekregen over de aanpassing van de huurprijs en ben je het hier niet mee eens? Op de website van de Woonbond check je of je huurverhoging klopt.

Check je huurverhoging

Klopt het niet? Laat dit voor 30 juni aan ons weten met het formulier Bezwaarschrift huurverhoging. Dit heet ‘bezwaar maken’. 

Download formulier

Na 30 juni kun je geen bezwaar meer maken. Vraag in dat geval verlaging van de huur aan.

Wanneer bezwaar maken

Je kunt bezwaar maken in de volgende situaties:

 • De netto huurprijs wordt hoger dan de maximale huurprijs van jouw woning.
 • De huurverhoging is meer dan wettelijk mag.
 • Er staan fouten in de brief over de huurverhoging.
 • De huurcommissie heeft de huurprijs tijdelijk verlaagd omdat het onderhoud van je woning niet goed genoeg is.
 • Je hebt een inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen en een van onderstaande situaties is van toepassing:
       • je inkomen is afgelopen jaar lager geworden
       • iemand in je huishouden heeft een handicap of chronische ziekte
       • je inkomen klopt niet op de huishoudverklaring

Mijn inkomen wordt (veel) lager, wat nu?

Op onze pagina over verlaging van je huur lees je hoe je huurverlaging aanvraagt. Ook kun je huurtoeslag aanvragen. Heb je hulp nodig? Neem contact op met ons via mijnHaagWonen of bel ons op (070) 250 70 70.
We bespreken wat er aan de hand is en hoe wij je kunnen helpen.

mijnHaagWonen

Welke regels gelden voor huurverhoging bij handicap of chronische ziekte?
Woont er iemand bij je in huis met een handicap of chronische ziekte? Dan krijg je geen inkomensafhankelijke huurverhoging. Je moet dan wel laten zien dat je huisgenoot:
 • Voor een jaar of langer per week 10 uur of meer verpleging of verzorging krijgt volgens het Besluit zorgverzekering.
 • Door iemand in je huishouden is verzorgd. Dat heet mantelzorg. Deze persoon moet hiervoor een ‘Blijk van waardering voor mantelzorgers’ hebben volgens de Wet op maatschappelijke ondersteuning 2015.
 • Een indicatiebesluit heeft volgens de Wet langdurige zorg voor verblijf of voor direct oproepbare assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen.
 • Een beschikking heeft gekregen voor voorzieningen aan de betreffende woonruimte op grond van de Wet voorzieningen gehandicapten of de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
 • Blind is en hiervoor een verklaring van de huisarts heeft.
Geldt bovenstaande voor jouw situatie en heb je toch een inkomensafhankelijke verhoging gekregen? Dan kun je bezwaar maken voor 1 juli. Stuur bij het bezwaar ook documenten mee die laten zien dat één van bovenstaande situaties voor jou geldt. Is het net 1 juli geweest? Dan kun je ons vragen om huurverlaging.
Wat is de huishoudverklaring van de Belastingdienst?

Dit is een verklaring van de Belastingdienst. Hierin staat dat je inkomen hoger is dan het jaarinkomen waarvoor alleen de basisverhoging van de huurprijs geldt. Je krijgt de huishoudverklaring bij de brief over de jaarlijke aanpassing van de huurprijs. Wij zien niet hoe hoog je jaarinkomen is. Wij gebruiken de verklaring alleen om te kijken met welk bedrag we de huurprijs maximaal mogen verhogen. Daarna gooien we deze gegevens weg.

Als we je bezwaar goedkeuren

Als wij het eens zijn met je bezwaar, passen we de verhoging aan. De nieuwe huurprijs gaat in per 1 juli. Heb je te veel huur betaald? Je krijgt het verschil natuurlijk terug. 

Als we je bezwaar afkeuren

Als wij het niet eens zijn met je bezwaar, sturen we het door naar de huurcommissie. Zij bepalen of je bezwaar geldig is of niet. Je betaalt de oude huurprijs tot de huurcommissie zegt wie er gelijk heeft. Krijg jij gelijk? Dan passen we de verhoging aan. Krijgen wij gelijk? Dan gaat de verhoging door. Je betaalt dan vanaf 1 juli de nieuwe huurprijs. Heb je vanaf 1 juli te weinig betaald? Je betaalt dan bij wat je nog moet betalen. 

Bobbi het vogeltje

Vragen over de huurcommissie

Wanneer kan ik de huurcommissie om hulp vragen?
De huurcommissie kan je helpen als je het met ons niet eens bent over:
 • de hoogte van de huurprijs
 • het onderhoud van je huurwoning
 • de servicekosten
Nadat je de huurcommissie om hulp hebt gevraagd, geven zij een antwoord waaraan jij en Haag Wonen zich moeten houden. Als de huurcommissie je geen gelijk geeft, betaal je een kleine vergoeding. Je leest meer over wat de huurcommissie kan doen op de website van de huurcommissie.