Direct naar de content

Bezwaar huurverhoging

Ben je het niet eens met de aanpassing van de huurprijs? Dan kun je bezwaar maken. Lees wanneer dit kan en hoe je dit doet. 

Wil je bezwaar maken? Laat dit dan uiterlijk 30 juni 2024 aan ons weten. Vanaf 1 juli 2024 kun je geen bezwaar meer maken. In sommige gevallen kun je wel verlaging van de huur aanvragen. Meer informatie lees je op de pagina Verlaging huur aanvragen en op de website van de Huurcommissie

Wanneer bezwaar maken

Je kunt bezwaar maken in de volgende situaties:

 • De nieuwe huurprijs is hoger dan de maximale huurprijs van jouw woning volgens de puntentelling.
 • De huurverhoging is meer dan we  wettelijk mogenvragen.
 • Er staan fouten in de brief over de huuraanpassing.
 • De huurcommissie heeft de huurprijs tijdelijk verlaagd omdat het onderhoud van je woning niet goed genoeg is.
 • Je hebt een inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen en een van onderstaande situaties is van toepassing:
       • iemand in je huishouden heeft een handicap of chronische ziekte 
       • je inkomen in 2022 op de huishoudverklaring klopt niet 
       • je inkomen is na 2022 lager geworden 

Op de pagina Verlaging huur aanvragen lees je met welk inkomen de inkomensafhankelijke huurverhoging onterecht is en welke documenten je mee moet sturen als je bezwaar maakt.

Mijn inkomen wordt (veel) lager, wat nu?

Op onze pagina over verlaging van je huur lees je hoe je huurverlaging aanvraagt. Ook kun je huurtoeslag aanvragen. Heb je hulp nodig? Neem contact op met ons via mijnHaagWonen of bel ons op (070) 250 70 70. We bespreken wat er aan de hand is en hoe wij je kunnen helpen.

mijnHaagWonen

Welke regels gelden voor huurverhoging bij handicap of chronische ziekte?
Heb jij of iemand bij jou in huis een handicap of chronische ziekte? Dan mogen wij geen inkomensafhankelijke huurverhoging vragen. Je moet dan wel aan één van de volgende voorwaarden voldoen:
 • Jij of je huisgenoot krijgt volgens het Besluit zorgverzekering voor een jaar of langer minimaal 10 uur per week verpleging of verzorging thuis.
 • Jij of je huisgenoot heeft een waardering voor mantelzorg gekregen van de gemeente Den Haag volgens de Wet op maatschappelijke ondersteuning 2015. Degene die mantelzorg krijgt moet daarbij onderdeel zijn van het huishouden.
 • Jij of je huisgenoot heeft een zorgindicatie volgens de Wet langdurige zorg voor verblijf of voor direct oproepbare assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen.
 • Je woning is aangepast op basis van een beschikking voor voorzieningen aan de woonruimte volgens de Wet voorzieningen gehandicapten of de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
 • Jij of je huisgenoot is blind en heeft hiervoor een verklaring van de huisarts.
Geldt bovenstaande voor jouw situatie en heb je wel een inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen? Maak dan bezwaar voor 1 juli 2024. Stuur bij het bezwaar documenten mee die laten zien dat één van bovenstaande situaties voor jou geldt. Is het net 1 juli geweest? Dan kun je ons vragen om huurverlaging. Dat kan tot drie jaar na ingangsdatum van een inkomensafhankelijke huurverhoging. 
Wat is de huishoudverklaring van de Belastingdienst?

Dit is een verklaring van de Belastingdienst die wij ontvangen als je een hoger inkomen hebt en we een inkomensafhankelijke huurverhoging mogen vragen. Je krijgt de huishoudverklaring dan bij de brief over de jaarlijkse aanpassing van de huurprijs. Wij horen van de Belastingdienst in welke inkomenscategorie je valt. Zij vertellen ons niet het precieze bedrag. Wij weten dus niet hoe hoog je inkomen is. Wij gebruiken de verklaring alleen om te kijken met welk bedrag we de huurprijs mogen verhogen. Daarna gooien we deze gegevens weg. 

Als we je bezwaar goedkeuren

Als wij het eens zijn met je bezwaar, passen we de huurprijs aan. De nieuwe huurprijs gaat in per 1 juli 2024. Heb je te veel huur betaald? Je krijgt het verschil natuurlijk terug. 

Als we je bezwaar afkeuren

Als wij het niet eens zijn met je bezwaar, leggen we je uit waarom we je bezwaar afwijzen. Als je het daar niet mee eens bent, sturen we je bezwaar door naar de Huurcommissie. De Huurcommissie beoordeelt dan of de huuraanpassing redelijk is.  

Je betaalt de oude huurprijs tot de Huurcommissie zegt wie er gelijk heeft. Krijg jij gelijk? Dan passen we de verhoging aan. Krijgen wij gelijk? Dan gaat de verhoging door. Je betaalt dan vanaf 1 juli de nieuwe huurprijs. Heb je vanaf 1 juli te weinig betaald? Je betaalt dan bij wat je nog moet betalen. 

Bobbi het vogeltje

Vragen over de huurcommissie

Wanneer kan ik de Huurcommissie om hulp vragen?
De Huurcommissie kan je helpen als je het met ons niet eens bent over:
 • de hoogte van de huurprijs
 • het onderhoud van je huurwoning
 • de servicekosten
Nadat je de Huurcommissie om hulp hebt gevraagd, geven zij een antwoord waaraan jij en Haag Wonen zich moeten houden. Als de Huurcommissie je geen gelijk geeft, betaal je een kleine vergoeding. Je leest meer over wat de Huurcommissie kan doen op de website van de Huurcommissie.