Direct naar de content

Jaarlijkse aanpassing huurprijs

Ieder jaar passen wij de huur aan. We leggen uit waarom en wanneer we dit doen. Ben je het niet eens met de huuraanpassing? Lees hoe je bezwaar kunt maken.

We passen de huurprijs aan binnen de regels voor huurverhoging en huurverlaging van de Nederlandse overheid. Dit jaar gaat voor sommige huurders de huur niet omhoog maar omlaag. Dit hebben we met de overheid afgesproken. Deze huurverlaging geldt alleen voor huurders met een laag inkomen.

Ben je het niet eens met de huuraanpassing? Lees hier hoe je bezwaar kunt maken.

Ik kan mijn huur niet betalen. Wat nu? 

Neem contact op met ons via mijnHaagWonen of bel ons op (070) 250 70 70. We bespreken wat er aan de hand is en hoe wij je kunnen helpen.

mijnHaagWonen

Mijn inkomen wordt (veel) lager, wat nu?

Op onze pagina over verlaging van je huur lees je hoe je huurverlaging aanvraagt. Ook kun je huurtoeslag aanvragen. Heb je hulp nodig? Neem contact op met ons via mijnHaagWonen of bel ons op (070) 250 70 70.
We bespreken wat er aan de hand is en hoe wij je kunnen helpen.

mijnHaagWonen

Verandert mijn huurtoeslag automatisch na de aanpassing van de huurprijs? 

Nee, de Belastingdienst past de toeslag pas aan het eind van het jaar aan. Als je de toeslag sneller wilt aanpassen, vul je zelf de nieuwe huurprijs in op Mijn toeslagen.

Datum van de aanpassing

Op 1 juli 2023 gaat de nieuwe huurprijs in. Als jouw huur omhoog gaat, dan krijg je voor 1 mei 2023 een brief van ons met daarin je nieuwe huurprijs. Gaat je huur omlaag? Dan krijg je voor 1 juni 2023 een brief van ons. In deze brief leggen we ook uit waarom we de huur aanpassen. 

Heb je op 1 juni 2023 nog geen brief gekregen? Neem dan contact met ons op via mijnHaagWonen. 

mijnHaagWonen

Ik krijg een brief voor iemand anders, wat nu?
Krijg je een brief van ons voor iemand die niet op jouw adres woont? Stuur de brief dan aan ons terug. Dit doe je zo:
 • Zet met pen een kruis door de adresgegevens.
 • Schrijf op de brief ‘Retour afzender’.
 • Stop de post in een oranje brievenbus of breng het naar een PostNL-punt.
Verder hoef je niets te doen.

Waarom we de huurprijs aanpassen

We volgen de maximale huuraanpassing die door de overheid is vastgesteld. Wij staan achter de Nationale Prestatieafspraken en zijn ook blij dat we de huurverlaging voor de laatste inkomens al in 2023 kunnen aanbieden. Tegelijkertijd hebben we nog een grote verduurzamingsopgave, wat betekent dat we de komende jaren veel woningen energiezuiniger maken. Om dit mogelijk te maken, moeten we wel de toegestane huurverhoging doorvoeren.

Hoeveel huur ga je betalen?

De huuraanpassing is afhankelijk van je huishouden en je inkomen. Welk inkomen dit is, hangt af van of je alleen of samenwoont. Verdien je (samen) een hoger middeninkomen of hoog inkomen per jaar? Dan mag de huur met een bepaald maximumbedrag stijgen (zie tabel 1). Heb je een laag inkomen? Dan gaat je huur mogelijk omlaag (zie tabel 2). Dit geldt als je huur op 1 juli 2023 hoger is dan € 575,03. Wij horen van de Belastingdienst in welke inkomenscategorie je valt. Zij vertellen ons dus niet het precieze bedrag, alleen de categorie. Valt jouw categorie in een hoger middeninkomen of een hoog inkomen? Dan zit bij de brief over de huuraanpassing een huishoudverklaring van de Belastingdienst. In de tabellen zie je wanneer welke huuraanpassing geldt.

Tabel 1:

Is je huur op 1 juli 2023 hoger dan € 575,03? Dan krijg je in de volgende situaties een huurverlaging.

Tabel 2:

 

Wat is de huishoudverklaring van de Belastingdienst?

Dit is een verklaring van de Belastingdienst. Hierin staat dat je inkomen hoger is dan het jaarinkomen waarvoor alleen de basisverhoging van de huurprijs geldt. Je krijgt de huishoudverklaring bij de brief over de jaarlijke aanpassing van de huurprijs. Wij zien niet hoe hoog je jaarinkomen is. Wij gebruiken de verklaring alleen om te kijken met welk bedrag we de huurprijs maximaal mogen verhogen. Daarna gooien we deze gegevens weg.

Hoe weet Haag Wonen mijn inkomen?

Wij horen van de Belastingdienst of je recht hebt op huurverlaging of dat we een inkomensafhankelijke huurverhoging mogen vragen. De Belastingdienst gaat daarbij uit van het verzamelinkomen van 2021 van alle bewoners die op dit moment op jouw adres wonen. Ze vertellen daarbij niet hoeveel je precies in 2021 hebt verdiend. Wij horen alleen of het (gezamenlijk) inkomen voldoet aan de voorwaarden. Als wij deze gegevens ontvangen, krijg je daar van de Belastingdienst een brief over.

mijnHaagWonen

Waarom inkomensafhankelijke huurverhoging

We vinden het belangrijk vinden dat iedereen een eerlijke prijs betaalt om te wonen. Verdien je meer? Dan kun je ook meer betalen. Dit staat ook zo in de Nederlandse wet. Daarnaast willen we mensen met een hoger inkomen aanmoedigen om door te stromen naar andere woonruimte dan een sociale huurwoning. Zo komt er woonruimte vrij voor mensen met een lager inkomen. De inkomensafhankelijke huurverhoging geldt niet voor huishoudens met een persoon met een handicap of chronische ziekte. De gedachte hierbij is dat zij moeilijker kunnen doorstromen naar andere passende woonruimte, omdat zij vaker aanpassingen aan de woning hebben. 

Welke regels gelden voor huurverhoging bij handicap of chronische ziekte?
Heb jij of iemand bij jou in huis een handicap of chronische ziekte? Dan mogen wij geen inkomensafhankelijke huurverhoging vragen. Je moet dan wel aan één van de volgende voorwaarden voldoen:
 • Jij of je huisgenoot krijgt volgens het Besluit zorgverzekering voor een jaar of langer minimaal 10 uur per week verpleging of verzorging thuis.
 • Jij of je huisgenoot heeft een waardering voor mantelzorg gekregen van de gemeente Den Haag volgens de Wet op maatschappelijke ondersteuning 2015. Degene die mantelzorg krijgt moet daarbij onderdeel zijn van het huishouden.
 • Jij of je huisgenoot heeft een zorgindicatie volgens de Wet langdurige zorg voor verblijf of voor direct oproepbare assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen.
 • Je woning is aangepast op basis van een beschikking voor voorzieningen aan de woonruimte volgens de Wet voorzieningen gehandicapten of de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
 • Jij of je huisgenoot is blind en heeft hiervoor een verklaring van de huisarts.
Geldt bovenstaande voor jouw situatie en heb je toch een inkomensafhankelijke verhoging gekregen? Dan kun je bezwaar maken voor 1 juli 2023. Stuur bij het bezwaar ook documenten mee die laten zien dat één van bovenstaande situaties voor jou geldt. Is het net 1 juli geweest? Dan kun je ons vragen om huurverlaging.

Als je het niet eens bent met de huuraanpassing

Ben je het niet eens met de aanpassing van je huurprijs? Laat het ons meteen weten. Dit heet ‘bezwaar maken’. Alle informatie staat op de pagina Bezwaar maken tegen huuraanpassing. 

De Huurkant 2023

De regels van de huuraanpassing zijn dit jaar weer nét even anders dan in voorgaande jaren. Hoe zit het precies met de huurverhoging én huurverlaging? En hoe vraag je huurtoeslag aan en hoe maak je bezwaar tegen een huuraanpassing? Je leest er alles over in de Huurkrant 2023. Ook lees je in een interview met een huurder en incassomedewerker van een woningcorporatie hoe huurders omgaan met de gestegen kosten voor levensonderhoud.

Wil je de Huurkrant 2023 lezen? Klik op de afbeelding hieronder en lees de artikelen.

Bobbi het vogeltje

Vragen over de huur

Wanneer kan ik verlaging van mijn huur aanvragen?
Je kunt in de volgende gevallen verlaging van je huur aanvragen:
 • Je hebt in de afgelopen drie jaar inkomensafhankelijke huurverhoging gehad en je inkomen is daarna gedaald of iemand in je huishouden heeft een handicap of chronische ziekte. 
 • Je huur op 1 juli 2023 hoger dan € 575,03 en je inkomen is gedaald waardoor je recht hebt op huurverlaging naar € 575,03. Je kan deze verlaging aanvragen tot en met 30 december 2024.
 • Je hebt een sociaal huurcontract met een huur hoger dan € 808,06 en je hebt met je inkomen recht op huurtoeslag.
Wat heeft het puntenaantal van mijn huurwoning te maken met de huurprijs?

Het puntenaantal bepaalt hoe hoog de maximale huurprijs van je woning mag zijn. Meer punten betekent een hogere maximale huurprijs. Gemiddeld vraagt Haag Wonen 82% van de huurprijs die we mogen vragen. Je kunt je puntenaantal inzien op mijnHaagWonen of opvragen via (070) 250 70 70. Alle informatie over het puntensysteem staat op de website van de huurcommissie.

Wanneer kan ik de huurcommissie om hulp vragen?
De huurcommissie kan je helpen als je het met ons niet eens bent over:
 • de hoogte van de huurprijs
 • het onderhoud van je huurwoning
 • de servicekosten
Nadat je de huurcommissie om hulp hebt gevraagd, geven zij een antwoord waaraan jij en Haag Wonen zich moeten houden. Als de huurcommissie je geen gelijk geeft, betaal je een kleine vergoeding. Je leest meer over wat de huurcommissie kan doen op de website van de huurcommissie.