Direct naar de content

Jaarlijkse aanpassing huurprijs

Ieder jaar passen wij de huur aan. We leggen uit waarom en wanneer we dit doen. Ben je het niet eens met de huurverhoging? Lees hoe je bezwaar kunt maken.

We passen de huurprijs aan volgens de regels voor huurverhoging van de Nederlandse overheid en binnen de wettelijk toegestane basisverhoging. De huurprijs kan ook veranderen door een verandering in je inkomen.

Ik kan mijn huur niet betalen. Wat nu? 

Neem contact op met ons via mijnHaagWonen of bel ons op (070) 250 70 70. We bespreken wat er aan de hand is en hoe wij je kunnen helpen.

mijnHaagWonen

Mijn inkomen wordt (veel) lager, wat nu?

Op onze pagina over verlaging van je huur lees je hoe je huurverlaging aanvraagt. Ook kun je huurtoeslag aanvragen. Heb je hulp nodig? Neem contact op met ons via mijnHaagWonen of bel ons op (070) 250 70 70.
We bespreken wat er aan de hand is en hoe wij je kunnen helpen.

mijnHaagWonen

Verandert mijn huurtoeslag automatisch na de aanpassing van de huurprijs? 

Nee, de Belastingdienst past de toeslag pas aan het eind van het jaar aan. Als je de toeslag sneller wilt aanpassen, vul je zelf de nieuwe huurprijs in op Mijn toeslagen.

Datum van de aanpassing

Op 1 juli gaat de nieuwe huurprijs in. Je krijgt voor 1 mei een brief waarin het nieuwe bedrag staat. Daarin leggen we ook uit welke aanpassingen voor jou gelden. Heb je op 1 mei nog geen brief gekregen? Neem dan contact met ons op via mijnHaagWonen. 

mijnHaagWonen

Ik krijg een brief voor iemand anders, wat nu?
Krijg je een brief van ons voor iemand die niet op jouw adres woont? Stuur de brief dan aan ons terug. Dit doe je zo:
 • Zet met pen een kruis door de adresgegevens.
 • Schrijf op de brief ‘Retour afzender’.
 • Stop de post in een oranje brievenbus of breng het naar een PostNL-punt.
Verder hoef je niets te doen.

Waarom we de huurprijs aanpassen

We verhogen de huurprijs volgens de wettelijk toegestane basisverhoging omdat we meer kosten hebben. Het onderhoud en de verbetering van onze woningen wordt ieder jaar duurder. Door de verhoging kunnen we zorgen voor betere huizen die ook in de toekomst betaalbaar blijven. 

Inkomensafhankelijke aanpassing huurprijs

Naast de basisverhoging kunnen we een aanpassing van de huurprijs koppelen aan je inkomen. Welk inkomen dit is hangt af van of je alleen of samenwoont. Verdien je (samen) een hoger middeninkomen of hoog inkomen per jaar? Dan mag de huur met een bepaald maximumbedrag stijgen. In de tabel zie je vanaf welk jaarinkomen deze regel geldt. Ook zie je wat de maximale huurverhoging mag zijn. Wij bepalen de inkomensafhankelijke aanpassing van de huurprijs met de huishoudverklaring van de Belastingdienst. 

 

Wat is de huishoudverklaring van de Belastingdienst?

Dit is een verklaring van de Belastingdienst. Hierin staat dat je inkomen hoger is dan het jaarinkomen waarvoor alleen de basisverhoging van de huurprijs geldt. Je krijgt de huishoudverklaring bij de brief over de jaarlijke aanpassing van de huurprijs. Wij zien niet hoe hoog je jaarinkomen is. Wij gebruiken de verklaring alleen om te kijken met welk bedrag we de huurprijs maximaal mogen verhogen. Daarna gooien we deze gegevens weg.

Hoe weet Haag Wonen mijn inkomen?

Haag Wonen gebruikt hiervoor de huishoudverklaring van de Belastingdienst. Klopt er volgens jou iets niet? Neem dan contact met ons op via mijnHaagwonen of bel ons op (070) 250 70 70. Je kunt ook bezwaar maken tegen de huurverhoging.

mijnHaagWonen

Waarom inkomensafhankelijke huurverhoging

De reden voor de inkomensafhankelijke aanpassing van de huurprijs is dat we het belangrijk vinden dat iedereen een eerlijke prijs betaalt om te wonen. Verdien je meer? Dan kun je ook meer betalen. Dit staat ook zo in de Nederlandse wet. Daarnaast willen we mensen met een hoger inkomen aanmoedigen om door te stromen naar andere woonruimte dan een sociale huurwoning. Zo komt er woonruimte vrij voor mensen met een lager inkomen. De inkomensafhankelijke huurverhoging geldt niet voor huishoudens met een persoon met een handicap of chronische ziekte. 

Welke regels gelden voor huurverhoging bij handicap of chronische ziekte?
Woont er iemand bij je in huis met een handicap of chronische ziekte? Dan krijg je geen inkomensafhankelijke huurverhoging. Je moet dan wel laten zien dat je huisgenoot:
 • Voor een jaar of langer per week 10 uur of meer verpleging of verzorging krijgt volgens het Besluit zorgverzekering.
 • Door iemand in je huishouden is verzorgd. Dat heet mantelzorg. Deze persoon moet hiervoor een ‘Blijk van waardering voor mantelzorgers’ hebben volgens de Wet op maatschappelijke ondersteuning 2015.
 • Een indicatiebesluit heeft volgens de Wet langdurige zorg voor verblijf of voor direct oproepbare assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen.
 • Een beschikking heeft gekregen voor voorzieningen aan de betreffende woonruimte op grond van de Wet voorzieningen gehandicapten of de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
 • Blind is en hiervoor een verklaring van de huisarts heeft.
Geldt bovenstaande voor jouw situatie en heb je toch een inkomensafhankelijke verhoging gekregen? Dan kun je bezwaar maken voor 1 juli. Stuur bij het bezwaar ook documenten mee die laten zien dat één van bovenstaande situaties voor jou geldt. Is het net 1 juli geweest? Dan kun je ons vragen om huurverlaging.

Als je het niet eens bent met de verhoging

Ben je het niet eens met de verhoging van je huurprijs? Laat het ons meteen weten. Dit heet ‘bezwaar maken’. Alle informatie staat op de pagina Bezwaar maken tegen huurverhoging. 

Bobbi het vogeltje

Vragen over de huur

Wanneer kan ik verlaging van mijn huur aanvragen?
Wat heeft het puntenaantal van mijn huurwoning te maken met de huurprijs?

Het puntenaantal bepaalt hoe hoog de maximale huurprijs van je woning mag zijn. Meer punten betekent een hogere maximale huurprijs. Gemiddeld vraagt Haag Wonen 82% van de huurprijs die we mogen vragen. Je kunt je puntenaantal inzien op mijnHaagWonen of opvragen via (070) 250 70 70. Alle informatie over het puntensysteem staat op de website van de huurcommissie.

Wanneer kan ik de huurcommissie om hulp vragen?
De huurcommissie kan je helpen als je het met ons niet eens bent over:
 • de hoogte van de huurprijs
 • het onderhoud van je huurwoning
 • de servicekosten
Nadat je de huurcommissie om hulp hebt gevraagd, geven zij een antwoord waaraan jij en Haag Wonen zich moeten houden. Als de huurcommissie je geen gelijk geeft, betaal je een kleine vergoeding. Je leest meer over wat de huurcommissie kan doen op de website van de huurcommissie.