Direct naar de content

Jaarlijkse aanpassing huurprijs

Ieder jaar passen wij de huur aan. We leggen uit waarom en wanneer we dit doen. Ben je het niet eens met de huuraanpassing? Lees hoe je bezwaar kunt maken.

We passen de huurprijs aan binnen de regels van de Nederlandse overheid. Dit jaar gaat de huur voor de meeste huurders omhoog. We begrijpen dat een huurverhoging geen prettig bericht is in een tijd waarin alles steeds duurder wordt. Heb je zorgen over het betalen van de (nieuwe) huurprijs? Neem dan contact met ons op. We bespreken jouw zorgen en hoe wij je kunnen helpen.

Ben je het niet eens met de huuraanpassing? Lees hier hoe je bezwaar kunt maken.

Verandert mijn huurtoeslag automatisch na de aanpassing van de huurprijs? 

Nee, de Belastingdienst past de toeslag pas aan het eind van het jaar aan. Als je de toeslag sneller wilt aanpassen, regel je dit via Mijn toeslagen.

Ik kan mijn huur niet betalen. Wat nu? 

Neem contact op met ons via mijnHaagWonen of bel ons op (070) 250 70 70. We bespreken wat er aan de hand is en hoe wij je kunnen helpen.

mijnHaagWonen

Mijn inkomen wordt (veel) lager, wat nu?

Op onze pagina over verlaging van je huur lees je hoe je huurverlaging aanvraagt. Ook kun je huurtoeslag aanvragen. Heb je hulp nodig? Neem contact op met ons via mijnHaagWonen of bel ons op (070) 250 70 70. We bespreken wat er aan de hand is en hoe wij je kunnen helpen.

mijnHaagWonen

Hoe maak ik bezwaar tegen de huurverhoging?

Vul het formulier Bezwaarschrift huurverhoging in en stuur het naar ons. Het is nodig dat we je bezwaarschrift voor 30 juni binnen hebben. Meer informatie lees je op de de website van de Huurcommissie. 

Download formulier Bezwaarschrift huurverhoging

Datum van de aanpassing

Op 1 juli 2024 gaat de nieuwe huurprijs in. Je krijgt voor 1 mei 2024 een brief van ons met daarin je nieuwe huurprijs.  

Heb je op 1 mei 2024 nog geen brief gekregen? Neem dan contact met ons op via mijnHaagWonen. 

mijnHaagWonen

Ik krijg een brief voor iemand anders, wat nu?
Krijg je een brief van ons voor iemand die niet op jouw adres woont? Stuur de brief dan aan ons terug. Dit doe je zo:
 • Zet met pen een kruis door de adresgegevens.
 • Schrijf op de brief ‘Retour afzender’.
 • Stop de post in een oranje brievenbus of breng het naar een PostNL-punt.
Verder hoef je niets te doen.

Waarom we de huurprijs aanpassen

De huuraanpassing is onderdeel van de in 2022 gemaakte Nationale Prestatieafspraken tussen Aedes, het Rijk en de Woonbond. Het Rijk stelt de maximale huurverhoging vervolgens vast. Huurinkomsten zijn belangrijk om nieuwe woningen te kunnen bouwen, bestaande woningen te verbeteren en te verduurzamen. En natuurlijk om de woonomgeving en de leefbaarheid in de wijken te verbeteren. Om dit mogelijk te maken, moeten we wel de toegestane huurverhoging vragen. 

Hoeveel huur ga je betalen?

De huuraanpassing is afhankelijk van je huishouden en je inkomen. Welk inkomen dit is, hangt af van of je alleen of samenwoont. Heb je een hoger inkomen? Dan mag de huur met een bepaald maximumbedrag stijgen. In de tabel zie je bij welk inkomen welke huurverhoging van toepassing is. Heb jij een hoger inkomen volgens de Belastingdienst (M of J)? Dan krijg je een inkomensafhankelijke huurverhoging en zit bij de brief over de huuraanpassing een huishoudverklaring van de Belastingdienst.

 

Wat is de huishoudverklaring van de Belastingdienst?

Dit is een verklaring van de Belastingdienst die wij ontvangen als je een hoger inkomen hebt en we een inkomensafhankelijke huurverhoging mogen vragen. Je krijgt de huishoudverklaring dan bij de brief over de jaarlijkse aanpassing van de huurprijs. Wij horen van de Belastingdienst in welke inkomenscategorie je valt. Zij vertellen ons niet het precieze bedrag. Wij weten dus niet hoe hoog je inkomen is. Wij gebruiken de verklaring alleen om te kijken met welk bedrag we de huurprijs mogen verhogen. Daarna gooien we deze gegevens weg. 

Hoe weet Haag Wonen mijn inkomen?

Wij horen van de Belastingdienst of we een inkomensafhankelijke huurverhoging mogen vragen. De Belastingdienst gaat daarbij uit van het verzamelinkomen van 2022 van alle bewoners die op dit moment op jouw adres wonen. Wij horen van de Belastingdienst in welke inkomenscategorie je valt. Zij vertellen ons niet het precieze bedrag. Als wij deze gegevens ontvangen, kan je daar van de Belastingdienst een brief over krijgen.

mijnHaagWonen

Waarom inkomensafhankelijke huurverhoging

We vinden het belangrijk dat iedereen een eerlijke prijs betaalt om te wonen. Verdien je meer? Dan kun je ook meer betalen. Dit staat ook zo in de Nederlandse wet. Daarnaast willen we mensen met een hoger inkomen aanmoedigen om door te stromen naar andere woonruimte dan een sociale huurwoning. Zo komt er woonruimte vrij voor mensen met een lager inkomen. De inkomensafhankelijke huurverhoging geldt niet voor huishoudens met een persoon met een handicap of chronische ziekte. De gedachte hierbij is dat zij moeilijker kunnen doorstromen naar andere passende woonruimte, omdat zij vaker aanpassingen aan de woning hebben. 

Welke regels gelden voor huurverhoging bij handicap of chronische ziekte?
Heb jij of iemand bij jou in huis een handicap of chronische ziekte? Dan mogen wij geen inkomensafhankelijke huurverhoging vragen. Je moet dan wel aan één van de volgende voorwaarden voldoen:
 • Jij of je huisgenoot krijgt volgens het Besluit zorgverzekering voor een jaar of langer minimaal 10 uur per week verpleging of verzorging thuis.
 • Jij of je huisgenoot heeft een waardering voor mantelzorg gekregen van de gemeente Den Haag volgens de Wet op maatschappelijke ondersteuning 2015. Degene die mantelzorg krijgt moet daarbij onderdeel zijn van het huishouden.
 • Jij of je huisgenoot heeft een zorgindicatie volgens de Wet langdurige zorg voor verblijf of voor direct oproepbare assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen.
 • Je woning is aangepast op basis van een beschikking voor voorzieningen aan de woonruimte volgens de Wet voorzieningen gehandicapten of de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
 • Jij of je huisgenoot is blind en heeft hiervoor een verklaring van de huisarts.
Geldt bovenstaande voor jouw situatie en heb je wel een inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen? Maak dan bezwaar voor 1 juli 2024. Stuur bij het bezwaar documenten mee die laten zien dat één van bovenstaande situaties voor jou geldt. Is het net 1 juli geweest? Dan kun je ons vragen om huurverlaging. Dat kan tot drie jaar na ingangsdatum van een inkomensafhankelijke huurverhoging. 

Als je het niet eens bent met de huuraanpassing

Ben je het niet eens met de aanpassing van je huurprijs? Laat het ons meteen weten. Dit heet ‘bezwaar maken’. Alle informatie over wanneer je bezwaar kan maken en hoe je dat moet doen, staat op de pagina Bezwaar maken tegen huuraanpassing. 

De Huurkant 2024

Wat zijn de wettelijke regels van de huuraanpassing? Hoe vraag je huurtoeslag aan en hoe maak je bezwaar tegen een huuraanpassing? Je leest er alles over in de Huurkrant 2024.  

Wil je de Huurkrant 2024 lezen? Klik op de afbeelding hieronder en lees de artikelen. 

Bobbi het vogeltje

Vragen over de huur

Wanneer kan ik verlaging van mijn huur aanvragen?
Je kunt in de volgende gevallen verlaging van je huur aanvragen:
 • Je hebt in de afgelopen drie jaar een of meerdere inkomensafhankelijke huurverhoging(en) gehad en je inkomen is daarna gedaald of iemand in je huishouden heeft een handicap of chronische ziekte.
 • Je huur is in 2024 hoger dan € 577,91 en je inkomen is gedaald waardoor je recht hebt op huurverlaging naar €577,91. Je kan deze verlaging aanvragen tot en met 30 december 2024. 
 • Je hebt een sociaal huurcontract met een huur hoger dan € 879,66 en je hebt met je inkomen recht op huurtoeslag. Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een huurverlaging tot € 879,66.

Alle informatie over de voorwaarden voor huurverlaging en hoe je het aanvraagt lees je op de pagina Verlaging huur aanvragen.  

Wat heeft het puntenaantal van mijn huurwoning te maken met de huurprijs?

Het puntenaantal bepaalt hoe hoog de huurprijs van je woning maximaal mag zijn. Meer punten betekent een hogere maximale huurprijs. Je kunt je puntenaantal inzien op mijnHaagWonen of opvragen via (070) 250 70 70. Alle informatie over het puntensysteem staat op de website van de huurcommissie. 

Wanneer kan ik de Huurcommissie om hulp vragen?
De Huurcommissie kan je helpen als je het met ons niet eens bent over:
 • de hoogte van de huurprijs
 • het onderhoud van je huurwoning
 • de servicekosten
Nadat je de Huurcommissie om hulp hebt gevraagd, geven zij een antwoord waaraan jij en Haag Wonen zich moeten houden. Als de Huurcommissie je geen gelijk geeft, betaal je een kleine vergoeding. Je leest meer over wat de Huurcommissie kan doen op de website van de Huurcommissie.