Haag Wonen. Welkom thuis.

Let op! Telefonische oplichters actief

Kom jij in aanmerking voor huurtoeslag?

Sinds 1 januari 2020 komen meer huurders in aanmerking voor huurtoeslag.

Telefoonstoring: we zijn minder goed bereikbaar

Sorry!

Haag Wonen en Hoogheemraadschap Delfland werken samen aan klimaatbestendige stad

Hoe tevreden bent u met uw woning en woonomgeving?

Haag Wonen start vanaf 14 juni een tevredenheidsonderzoek onder bewoners.

Laat Haagse woningcorporaties hun werk doen en schaf de verhuurderheffing af

Huur opzeggen? Hier leest u precies hoe u dat doet.

Het moet niet uitmaken waar je wordt geboren

Heeft u recht op huurverlaging?

Dan ontvangt u van ons een brief.

Wat doet Haag Wonen om woningzoekenden aan een woning te helpen?

Aangepaste dienstverlening door coronavirus

Ons kantoor is gesloten.

Het is druk aan de telefoon.

We adviseren u het later nog eens te proberen.

Reparatiemelder (tijdelijk) buiten gebruik

Stuur een e-mail naar info@haagwonen.

Woningzoekende? Pas op voor fraude!

Zoekt u woonruimte in Den Haag?