Direct naar de content

Over ons

Wij zijn Haag Wonen. Wij bouwen aan een mooie stad Den Haag. Een stad waarin mensen goed en betaalbaar wonen.

Onze missie

Goed wonen in Den Haag voor mensen met een bescheiden inkomen. 

We zetten ons iedere dag in voor:

Zo doen we dat

 

Het beste huis voor iedereen, simpel geregeld 

Een fijn en betaalbaar huis waarin je je thuis voelt, dat gunnen we iedereen. Wij zorgen voor woningen die passen bij ieders gezinssamenstelling en inkomen. We maken het zo makkelijk mogelijk om huurzaken snel en simpel te regelen. En bij Haag Wonen doen we wat we zeggen en komen we onze afspraken na. Als onze huurders tevreden zijn, zijn wij dat ook. 

Naast sociale huurwoningen hebben we ook: 

 

Duurzaam en betaalbaar wonen

Wij doen er alles aan om onze huurwoningen zo snel mogelijk energiezuinig te maken. Zo zorgen we voor woningen waarin het ook in de winter lekker warm is en de energierekening betaalbaar blijft. 

 

Gezond en veilig wonen

We werken aan gezonde en veilige woningen. We maken onze huizen vrij van schimmel en vocht en met genoeg frisse lucht. Zo kunnen onze huurders optimaal leven en groeien kinderen gezond op. We voeren op grote schaal onderhoud en renovatie uit. Soms geeft een verbouwing overlast of moeten we zelfs woningen slopen om nieuwe woningen te bouwen. Dat is niet altijd leuk. Toch is het nodig, om fijn wonen ook in de toekomst mogelijk te houden. En om (letterlijk) ons steentje bij te dragen aan het oplossen van de wooncrisis.

 

Leefbare wijken

Fijn wonen is meer dan alleen een fijn huis. Een veilige en sociale buurt waarin iedereen meedoet maakt mensen gelukkiger. Dat kan zitten in een groet van de buren. Goede scholen. Een groene binnentuin of parkje. Een supermarkt om de hoek en een baan dichtbij. Daarom werken wij hard aan leefbare wijken. Dat doen we samen met onze partners. En we zorgen bijvoorbeeld voor binnentuinen waar kinderen kunnen spelen en ontmoetingsplekken waar je gezellig met je buren kunt praten. 

 

Waar we vandaan komen

In het midden van de 19e eeuw woonden veel arbeiders in slechte huizen. Mensen werden ziek in deze koude, kleine huizen die dicht op elkaar stonden. Daarom ontstonden er rond 1850 woningcorporaties. Rijke burgers en fabrieksdirecteuren bouwden huizen voor hun arbeiders om gezonder en veiliger te wonen. In Den Haag werden in 1907 de woningcorporatie VZOS (Verbetering Zij Ons Streven) en in 1915 Woningstichting ‘s Gravenhage opgericht. In 1999 gingen deze woningcorporaties samen verder onder de nieuwe naam Haag Wonen. 

Haag Wonen in cijfers


Partner in de stad

 

Wij kunnen veel doen voor onze huurwoningen en de buurt. Maar door samen te werken met anderen, kunnen we nog meer verschil maken voor mensen in Den Haag. Kunnen we iets niet alleen oplossen? Wij weten met wie dat wel kan. Als betrouwbare partner bereiken we meer in onze mooie stad.

Onze partners

We werken nauw samen met onze bewoners en de Huurdersorganisatie Haag Wonen. We willen weten wat er leeft, waarvan mensen wakker liggen en hoe wij kunnen bijdragen. Samen met aannemers en ontwikkelaars werken we aan goede en energiezuinige huizen. We werken ook proactief samen met de gemeente Den Haag, zorgverleners, wijkorganisaties, scholen en hulpdiensten. We willen dat iedereen die hulp nodig heeft het ook krijgt. Of dat nu te maken heeft met gezondheid, eenzaamheid of veiligheid.

Samenwerken?  

Wij houden van goede ideeën. Zie jij kansen om mee te bouwen aan onze mooie stad? Een idee voor verbetering van de buurt? Een zorg om je buren of om je eigen woonplezier? Of een kans om te bouwen en zo meer mensen een fijn thuis te bieden? Geweldig! Of je nu bewoner, ontwikkelaar, zorgverlener, aannemer of wijkorganisatie bent: laat het ons weten als we samen impact kunnen maken. Voor een mooie stad voor iedereen. 

 

Onze impact

Natuurlijk hebben we ook met onszelf afspraken gemaakt die we nakomen. Want wij willen als woningcorporatie werk doen waar de samenleving echt iets aan heeft.

Ons bestuur

Bestuursvoorzitter Mohamed Baba en bestuurder bedrijfsvoering en organisatie-ontwikkeling Anne Margreet Kremer vormen het bestuur van Haag Wonen. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de maatschappelijke en financiële prestaties van Haag Wonen en eindverantwoordelijk voor de hele organisatie. Mohamed Baba geeft leiding aan werkzaamheden op de gebieden strategie en beleid, wonen en vastgoed. Anne Margreet Kremer geeft leiding aan werkzaamheden op de gebieden financiën, ICT, bedrijfsondersteuning en risicomanagement en control.

Mohamed Baba en Anne Margreet Kremer

Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) stelt het bestuur van Haag Wonen samen en treedt op als werkgever van het bestuur. De raad is verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het toezicht op het bestuur, op de condities waaronder het bestuur moet werken en op de algemene gang van zaken binnen Haag Wonen. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. Om de taken goed uit te voeren, onderzoekt de raad van commissarissen wat er bij de huurders(organisaties), de gemeente en andere belanghebbenden leeft. De raad legt verantwoording aan hen af over de manier waarop hij toezicht heeft gehouden. 

Leden RvC

Toezicht en verantwoording

 

Een mooie stad is een stad voor iedereen. Dat betekent ook dat iedereen fijn moet kunnen wonen. Ongeacht het inkomen. En in een mooie, veilige en sociale buurt. Daar hebben we ons in 2022 met veel energie voor ingezet. Kunnen we iets niet alleen oplossen of agenderen? Met partners kunnen we dat vaak wel én beter. Daarom lag onze focus in 2022 op het positioneren als partner in de stad. En dat blijven we doen!

Onze partners aan het woord
Daarom gaan we in ons voorwoord in gesprek met een aantal samenwerkingspartners. Wethouder Martijn Balster, onze huurders via Hans van Rossen van Huurdersorganisatie Haag Wonen en een van de marktpartijen via Annemarie Jol van gebiedsontwikkelaar AM stellen de vragen aan ons bestuur, Mohamed Baba en Ria Koppen. Daarbij vormen de gebeurtenissen en behaalde resultaten in 2022 de rode draad: welke activiteiten springen eruit, wat gaat goed en hoe vullen we de opgave die voor ons ligt samen in?

Benieuwd naar het resultaat en de belangrijkste cijfers uit 2022? Blader hieronder door de Jaarstukken 2022.

 

Als woningcorporatie hebben we een maatschappelijke functie. Daarom is het belangrijk dat we laten zien wat we doen en welke resultaten we bereiken. Bekijk de documenten. Zoek je informatie of een document dat hier niet tussen staat? Vraag het aan.

Ik wil meer info