Huurdersorganisatie

Haag Wonen heeft een huurdersorganisatie: de Huurdersorganisatie Haag Wonen.

De bestuursleden van onze huurdersorganisatie behartigen de gemeenschappelijke belangen van alle huurders van Haag Wonen.

Overleg

12 keer per jaar vergadert de Huurdersorganisatie met Haag Wonen op basis van de 'Wet op het overleg Huurders Verhuurder' en de participatieovereenkomst. In de participatieovereenkomst is, in overleg met de huurdersorganisatie, vastgelegd over welke onderwerpen huurders inspraak hebben en op welk niveau dat gebeurt. Bij bepaalde onderwerpen is toestemming van de huurdersorganisatie nodig, voordat Haag Wonen aan de slag kan (zogenoemd instemmingsrecht).
 
De Huurdersorganisatie Haag Wonen kan te allen tijde gevraagd en ongevraagd advies aan Haag Wonen uitbrengen. Dit advies kan gaan over beleid, beheer en de uitvoering van de taken van Haag Wonen.

Contact

Huurdersorganisatie Haag Wonen
Spui 240
2511 BX Den Haag
telefoon: (070) 388 38 48
e-mail: info@hohw.org
website: www.hohw.org