Samenwonen

Woont uw partner langer dan twee jaar bij u? Vraag dan medehuurderschap aan. Vul het formulier medehuurderschap in. Stuur het naar Haag Wonen, Postbus 250, 2501 CG Den Haag of mail het naar info@haagwonen.nl. Uw partner krijgt dezelfde rechten en plichten als u. 

Bent u voor de Nederlandse wet getrouwd of hebt u geregistreerd partnerschap? Dan is uw partner automatisch medehuurder. Wilt u dit schriftelijk, met een kopie van de documenten, aan ons doorgeven via info@haagwonen.nl of per post naar Haag Wonen, Postbus 250, 2501 CG Den Haag?

Kunnen kinderen ook medehuurder worden?

Kinderen kunnen geen medehuurder worden. Dit geldt ook voor kleinkinderen die bij hun grootouders inwonen. Is er een woonprobleem, bijvoorbeeld omdat de hoofdhuurder overlijdt? Dan zoeken we samen met u naar een oplossing.