Direct naar de content

Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen van Haag Wonen bestaat uit de volgende leden:

Saskia Kramer

Voorzitter en lid remuneratiecommissie

Deskundigheidsgebied:

Organisatorisch, bedrijfsvoering, sociaal-maatschappelijk

Hoofdfunctie:

Interim-manager en consultant, SAS

Benoeming:

 • Benoeming op 21-02-2018 op voordracht huurdersorganisatie
 • Herbenoeming per 21-02-2022
 • Uiterlijk uittredend op 21-02-2026

Anneke van Zanen

Vice-voorzitter en lid auditcommissie

Deskundigheidsgebied:

Financieel-economisch, bestuurlijk-juridisch

Hoofdfunctie:

Topconsultant Van Berkel Professionals

Nevenfuncties:

 • Voorzitter NOC NSF
 • Voorzitter Stichting Sporthal Hellas

Benoeming:

 • Benoeming op 01-10-2021
 • Einde huidige termijn 01-10-2025

Charlie Ortega

Voorzitter remuneratiecommissie

Deskundigheidsgebied:

Sociaal-maatschappelijk, volkshuisvestelijk

Hoofdfunctie:

Directeur Stichting Leergeld Den Haag

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Alliantie Sociale Samenhang en Participatie (Rijksprogramma Den Haag Zuidwest).
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Samen Sterk voor Onderwijs

Benoeming:

 • Benoeming op 01-10-2018 op voordracht huurdersorganisatie
 • Herbenoeming per 01-10-2022
 • Uiterlijk uittredend op 01-10-2026

Meryem KiliƧ-Karaaslan

Deskundigheidsgebied:

Bestuurlijk-juridisch

Hoofdfunctie:

Partner Twynstra Gudde Interim Management & Executive Search

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht en auditcommissie Hogeschool InHolland
 • Lid Nederlandse Sportraad

Benoeming:

 • Benoeming op 11-11-2020
 • Einde huidige termijn 11-11-2024

Feike Siewertsz van Reesema

Deskundigheidsgebied:

Vastgoed

Hoofdfunctie:

Managing partner Waterland Real Estate

Nevenfuncties:

 • Lid Nederlandse Vereniging van Projectontwikkeling Maatschappijen (Neprom)
 • Lid Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS)
 • Lid Urban Land Institute (ULI)
 • Lid Watertorenberaad

Benoeming:

 • Benoeming op 24-7-2023
 • Einde huidige termijn 24-7-2027

Marc Dubbelman

Voorzitter auditcommissie

Deskundigheidsgebied:

Financieel-economisch, bestuurlijk

Hoofdfunctie:

Openbaar Accountant bij Publiek Belang Accountants

Nevenfuncties:

 • Facilitator thema-avonden voor raadsleden
 • Initiator en cursusleider interne opleiding leren controleren
 • Kwaliteitstoetser voor de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)
 • Kwaliteitstoetser voor de brancheorganisatie Samenwerkende Registeraccountants en Administratieconsulenten (SRA)

Benoeming:

 • Benoeming op 19-06-2019 op voordracht van de OR
 • Herbenoeming per 10-11-2023
 • Uiterlijk uittredend op 10-11-2027

Van links naar rechts: Anneke van Zanen, Marc Dubbelman, Meryem KiliƧ-Karaaslan, Saskia Kramer en Charlie Ortega. Missend op de foto: Feike Siewertsz van Reesema.